layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Rusza kolejna edycja konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy 2022

Zapraszamy do udziału w konkursie firmy z województwa pomorskiego, które przyczyniają się do rozwoju regionu, lub promują swoją działalnością Pomorskie na arenie krajowej i zagranicznej. Udział w konkursie to nie tylko prestiżowa statuetka, ale przede wszystkim możliwość zaprezentowania swojej działalności, a także okazja do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych. Finaliści konkursu są też wielokrotnie nominowani do innych renomowanych nagród gospodarczych, takich jak Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, czy Nagroda Polskiej Rady Biznesu.

 

W ramach tegorocznej edycji, statuetki zostaną przyznane w dziewięciu kategoriach głównych:

  • Lider innowacji – nagradzane będą firmy wprowadzające na rynek innowacyjne usługi i produkty, przyczyniające się do rozwoju inteligentnych specjalizacji Pomorza.
  • Lider eksportu – kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową, a pod uwagę brane będą nie tylko wielkość eksportu, a przede wszystkim konsekwentne rozszerzanie rynków zbytu.
  • Lider inwestycji – skierowana do przedsiębiorstw, których działalność inwestycyjna wyróżnia odwaga podejmowanych decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza ich wpływ na rozwój gospodarczy otoczenia.
  • Lider odpowiedzialności społecznej – skierowana do przedsiębiorstw, które są zaangażowane m.in. w działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, wspierają i wdrażają działania na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza takie, które mają pozytywny wpływ na otoczenie firmy.
  • Pomorski start-up skierowana jest do przedsiębiorstw, które funkcjonują nie dłużej niż 5 lat i wyróżniają się nowatorskim pomysłem, stabilnym źródłem finansowania, społeczną i biznesową wartością start-upa.
  • Lider kształcenia zawodowego – skierowana jest do pracodawców, którzy angażują się i aktywnie wspierają kształcenie zawodowe uczniów podejmując współpracę ze szkołami zawodowymi z województwa pomorskiego.
  • Lider rozwoju kompetencji – skierowana do przedsiębiorstw, które dbają o podnoszenie kompetencji i umiejętności osób tworzących firmę i traktują politykę szkoleniową jako uczenie się przez całe życie.
  • Lider zielonej transformacji - skierowana do przedsiębiorstw, które wprowadzają systemowe rozwiązania w procesie produkcji lub organizacji, w realny sposób minimalizujące negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.
  • Gmina przyjazna przedsiębiorcom – skierowana do samorządów lokalnych na terenie województwa pomorskiego, które konsekwentnie i systematycznie prowadzą działania na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości na swoim obszarze.

 

Dodatkowo, media i instytucje patronujące konkursowi wyłonią spośród uczestników laureata Gryfa Medialnego.

Nagroda Pomorska „Gryf Gospodarczy”, jest przyznawana wspólnie przez Pomorską Radę Przedsiębiorczości i marszałka województwa pomorskiego. Jej celem jest promocja postaw przedsiębiorczych, wsparcie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych, szczególnie takich, które są zbieżne z celami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, a także upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie.

 

Sponsorem głównym konkursu jest mBank SA. Sponsorem Olivia Business Centre.

Partnerem merytorycznym konkursu jest PwC.

Partnerami konkursu są Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny, a zgłoszenia przyjmowane są do 30 września br.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem dostępne są na stronie https://gryfgospodarczy.pl/

 

Zachęcamy również do śledzenia mediów społecznościowych:

https://www.facebook.com/gryfgospodarczy 

https://www.linkedin.com/company/gryf-gospodarczy/ 

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje