layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

RIGP sygnatariuszem Polskiego porozumienia wodorowego.

14 października 2021 r. w Hotelu Regent w Warszawie przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza złożyli swoje podpisy pod Polskim Porozumieniem Wodorowym, zobowiązując się tym samym do działań realizujących postanowienia Polskiej Strategii Wodorowej.


Porozumienie stanowi wyraz woli administracji publicznej, przedstawicieli przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Celem jest wsparcie starań w dążeniu do neutralności klimatycznej oraz zwiększanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Jednocześnie porozumienie ma stanowić kluczowy instrument wykonawczy Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r., określając listę długofalowych działań, do realizacji których zobowiązują się sygnatariusze dokumentu.


Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska poinformował także, w porozumieniu został zapisany ambitny wskaźnik „local content” na poziomie nie niższym niż 50% łącznej wartości w roku 2030 r. Wartość dodana dla polskiej gospodarki z tytułu osiągnięcia tego wskaźnika szacowana jest w wysokości od 343 do 870 mln euro.

 

Realizacja zapisów Porozumienia umożliwi także zaangażowanie środków krajowych przekazanych przez sektor publiczny oraz udział w nowych projektach partnerów z sektora prywatnego przy wsparciu środków europejskich i międzynarodowych.

 

Polska jako jeden z wiodących producentów wodoru w Europie musi nie tylko zdekarbonizować 1 mln ton tego gazu wytwarzanego obecnie przy użyciu technologii emisyjnych, ale ma zamiar zajmować ważne miejsce we wdrażaniu wodoru w tych wszystkich sektorach i aplikacjach, gdzie odejście od emisji gazów cieplarnianych nie będzie możliwe poprzez elektryfikację.

 

Cieszymy się, że wspólnie możemy działać na rzecz tworzenia silnej, zintegrowanej z wieloma podmiotami gospodarki wodorowej - podsumował podpisując dokument Jarosław Filipczak, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, koordynującej działania Klastra Technologii Wodorowych.

 

 

 

ww3ww2

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje