layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Rekordowe 350 mln dla Polski w ramach Umowy Partnerstwa

30 czerwca 2022 r. oficjalnie zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa między Komisją Europejską a polskim rządem - została wręczona decyzja o Umowie Partnerstwa.

 

Polski rząd wynegocjował największy – spośród wszystkich państw członkowskich UE – budżet na realizację polityki spójności na lata 2021-2027, który będzie można wykorzystać do 2029 r. Łączna kwota, którą w oparciu o Umowę Partnerstwa będziemy mogli przeznaczyć na realizację projektów w całej Polsce, wynosi 76 mld euro (348 mld zł.)

 

Umowa Partner­stwa jest podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską. To uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania Funduszy Europejskich w najbliższej dekadzie. Określa cele i zakres interwencji, instytucje odpowiedzialne za zarządza­nie funduszami, programy oraz ich finansowanie. Skierowana jest zarówno do urzędników, jak i beneficjentów, którzy realizują projekty.

 

Na polski budżet Umowy Partnerstwa składa się pięć funduszy unijnych, z których zostaną sfinansowane poszczególne programy krajowe, regionalne i transgraniczne oraz inne mechanizmy wsparcia. Są to :

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 47,4 mld euro
 • Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) – 12,9 mld euro
 • Fundusz Spójności (FS) – 11,3 mld euro
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – 3,8 mld euro
 • Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) – 0,5 mld euro

 

Co równie istotne, przyznane Polsce pieniądze będzie trzeba wydać w oparciu o sześć Celów Polityki Spójności:

 1. bardziej inteligentna Europa – 12,9 mld euro
 2. bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa – 21,9 mld euro
 3. lepiej połączona Europa – 15,7 mld euro
 4. bardziej społeczna Europa – 16,6 mld euro
 5. Europa bliżej obywateli – 2,4 mld euro
 6. sprawiedliwa transformacja – 3,7 mld euro.

 

O wsparcie z poszczególnych instrumentów finansowych będą mogły ubiegać się:

 • Osoby fizyczne,
 • Firmy prywatne,
 • Jednostki samorządu terytorialnego.

 

Umowa Partnerstwa, którą przygotowywało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z innymi resortami, jest najważniejszym dokumentem, który określa współpracę między Unią Europejską a Polską. To uzgodniona z Komisją Europejską kompleksowa strategia wykorzystania funduszy europejskich w obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Stanowi realizację krajowych dokumentów takich jak Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju oraz – wynikających z niej – strategii sektorowych. Zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych oraz programów regionalnych.

 

 

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje