layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Projekt μGranty B+R dla przedsiębiorstw rusza w trasę!

20 kwietnia 2022 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kościerzynie odbyło się pierwsze z cyklu stacjonarnych spotkań informacyjnych, mających na celu przedstawienie możliwości aplikowania o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo - rozwojowych o wartości do 200 tys. zł.


​​Formuła Roadshow ma formę panelu dyskusyjnego, wzbogaconego dodatkowo prezentacjami oraz sesją pytań i odpowiedzi. 


W spotkaniu, oprócz uczestników, wzięli udział eksperci ze środowiska biznesowo-naukowego: Anna Kwaśnik, Dyrektor Operacyjny, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Damian Mucha, Dyrektor ds. Rozwoju, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Piotr Markowski, Kierownik Projektu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw", Excento Sp. z o.o., którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.


"μGranty B+R dla przedsiębiorstw" to regionalny program dofinansowania usług B+R, realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Univentum Labs (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

 


Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i już teraz zapraszamy na kolejne, które odbędzie się w Kwidzynie. Więcej szczegółów oraz data wydarzenia zostaną podane niebawem. 


Zachęcamy do śledzenia naszej strony www.rigp.pl

 

g2g3

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje