layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Prezes KIG o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

KIG przeciwko nieuwzględnieniu organizacji samorządu gospodarczego oraz sfery NGO’s w ustawie o „Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego”.

 

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej określony w ustawie skład Rady nie odzwierciedla struktury interesariuszy mających istotny wpływ na realizację celów powołania Rady. Zawężanie grona Członków Rady jedynie do reprezentantów Związków Zawodowych i Pracodawców, przy równoczesnym szerokim zakreśleniu celów i zakresu kompetencji Rady powoduje, że jej działalność nie dotyczy całokształtu procesów mających istotny wpływ na realizację celów działania Rady określonych w ustawie.

W związku z tym, Krajowa Izba Gospodarcza proponuje dokonanie zmiany ustawy o „Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego” w kierunku uwzględnienia w jej ramach organizacji samorządu gospodarczego oraz sfery NGO’s.

 

- Przeczytaj pismo Prezesa KIG do Premiera Jarosława Gowina w sprawie zmiany ustawy o Radzie Dialogu Społecznego -
 

Zródło: kig.pl

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje