layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Pracujesz z młodymi migrantami? Mamy bezpłatne szkolenie dla Ciebie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym, 3-dniowym szkoleniu dla osób pracujących z młodymi migrantami, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 19-21 lutego 2024 r. Szkolenie realizowane jest w ramach międzynarodowego projektu Newcomers@work - "Wzmocnienie szans na zatrudnienie młodych uchodźców i migrantów NEET” (https://newcomersatwork.eu/). Politechnika Gdańska jest koordynatorem tego projektu. Szkolenie odbędzie się na terenie kampusu, na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (ul. Traugutta 79, Gdańsk).

 

Ogólnym celem projektu jest włączenie społeczne i wzmocnienie pozycji nowo przybyłych młodych osób NEET w wieku 18-25 lat ze środowisk uchodźczych lub migracyjnych poprzez poprawę ich zatrudnialności. 

 

Wśród celów szczegółowych można wyróżnić:

  • stworzenie bezpiecznych, pełnych szacunku przestrzeni dla młodych uchodźców/migrantów NEET;
  • podnoszenie kwalifikacji poprzez dostosowane do potrzeb, skoncentrowane na uczniu możliwości edukacyjne i szkoleniowe dostosowane do ich potrzeb z silnym wymiarem uczenia się zorientowanym na pracę;
  • ustalenie celów i aspiracji zawodowych;
  • przygotowanie uczestników projektu do wejścia na rynek pracy w krajach uczestniczących poprzez zapewnienie spersonalizowanych i całościowych usług wsparcia;
  • wsparcie mentorskie podczas pierwszych kroków w karierze.

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu będziecie Państwo mieli okazję do pozyskania  nowej wiedzy i umiejętności oraz  wymiany doświadczeń z innymi osobami pracującymi z młodymi ludźmi pochodzenia migracyjnego i uchodźczego w takich krajach jak Włochy, Luksemburg, Portugalia, Grecja i Rumunia. Opracowane zostaną materiały dla uczestników a na potwierdzenie udziału otrzymacie Państwo certyfikat. W trakcie szkolenia dla uczestników zapewniamy catering (lunch i przerwy kawowe).

 

W ramach szkolenia, w dniu 21.02 zaplanowana jest także wizyta studyjna w instytucji zlokalizowanej w Trójmieście, której szczegóły zostaną potwierdzone w terminie późniejszym.

 

Zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 15.02.2024 r. na adres: lukasz.sienkiewicz@zie.pg.edu.pl  

 

Ważne: Szkolenie odbywać się będzie w języku angielskim. Uczestnicy szkolenia powinni charakteryzować się co najmniej komunikatywną znajomością języka angielskiego.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje