layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Poznaj planowene działania w ramach projektu Greenskills4H2

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wybrana została jako część sojuszu ukierunkowanego na wodór i dołączyła do konsorcjum złożonego z 40 partnerów z sektora szkolnictwa wyższego i badań naukowych, szkolenia zawodowego, przedsiębiorstw, klastrów, krajowych lub europejskich stowarzyszeń w dziedzinie wodoru i władz lokalnych.

 

Czas trwania projektu wynosi 4 lata i w międzyczasie planuje się działania takie jak: analizę potrzeb w zakresie umiejętności w zakresie wodoru, rozwój szkoleń zawodowych i kwalifikacji/certyfikacji w celu zaspokojenia pilnych i pojawiających się potrzeb, nie zapominając o promocji, komunikacji i pracach nad trwałością projektu. Po przeanalizowaniu potrzeb w zakresie umiejętności i opracowaniu strategii w zakresie umiejętności (rok 1) zostanie opracowany podstawowy program nauczania oraz opracowane zostaną materiały szkoleniowe (rok 2 – 3). Następnie zostaną wdrożone szkolenia w celu przetestowania materiałów opracowanych przez różne grupy odbiorców (rok 3 – rok 4).

 

Oficjalne uruchomienie projektu odbyło się w dniach 6 i 7 lipca w Brukseli z udziałem przedstawicieli Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Uczestnictwo w tym europejskim projekcie pozwoli kontynuować i zintensyfikować prace prowadzone przez Izbę – sukcesywnie podejmując wyzwania związane z umiejętnościami, miejscami pracy i szkoleniami.

 

Dekarbonizacja światowej gospodarki, będąca jednym z celów Porozumienia Paryskiego, wymaga znalezienia czystych źródeł energii, umożliwiających jednocześnie zaspokojenie globalnych potrzeb energetycznych. Jedną z ważniejszych ról w tym procesie ma odegrać zielony wodór. Zgodnie z szacunkami Unii Europejskiej do 2030 roku rozwój sektora produkcji tego paliwa przyczyni się do powstania 10 tys. miejsc pracy na każdy zainwestowany miliard euro.

 

Ta dynamika wzrostu stanowi dla Europy znaczne możliwości gospodarcze i środowiskowe, ale także stwarza poważne wyzwania na rynku pracy – związane z wykwalifikowaną kadrą. Jednakowo realizacja ambitnych celów dotyczących produkcji wodoru nie będzie jednak możliwa bez wsparcia organów państwowych oraz samorządów w procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej.

 

Głównym celem projektu Greenskills4H2 jest opracowanie i wdrożenie wysoce innowacyjnej, skutecznej i zrównoważonej strategii na rzecz umiejętności w zakresie wodoru dla Europy, która zapewni zaspokojenie potrzeb w ramach umiejętności szybko rozwijającego się łańcucha wartości wodoru w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Plan ten ma na celu zajęcie się potrzebami w zakresie umiejętności pracowników w sektorach upadających i regionach w okresie przejściowym, aby zapewnić im możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji, które umożliwią im dostęp do nowych możliwości zatrudnienia w sektorze wodoru.

 

GreenSkills4H2 to sojusz partnerów z sektora wodoru, kierowany przez Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Hydrogen Europe i Hydrogen Europe Research, skupiający kluczowe podmioty z branży i edukacji. Działania projektu obejmują:

  • ustanowienie długoterminowego partnerstwa między przemysłem a edukacją;
  • opracowanie innowacyjnej i zrównoważonej strategii na rzecz umiejętności w zakresie wodoru;
  • opracowywanie, testowanie i wdrażanie programów nauczania i szkoleń VET zgodnie z najnowszymi potrzebami rynku i spójne z instrumentami i narzędziami UE;
  • ciągłe umiejętności i rozwój kariery, które wzmacniają profesjonalizm techniczny zarówno w zakresie kompetencji ekologicznych, jak i cyfrowych;
  • rozpowszechnianie i wdrażanie szkoleń w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w celu maksymalizacji wpływu europejskiego.

 

Działania na rzecz klimatu już teraz zapewniają nowe miejsca zatrudnienia. Prężnie rozwijający się obszar gospodarki opartej o zeroemisyjny wodór spowoduje fundamentalną transformację w wielu sektorach. Powstaną nowe miejsca pracy, niektóre zostaną zastąpione, a inne zdefiniowane na nowo. Koordynatorka międzynarodowego projektu Greenskills4H2 Magdalena Raczyńska z Regionalnej Izby Gospodarczej
Pomorza, przybliża charakterystykę rodzących się potrzeb w aspekcie rozwoju kwalifikacji przyszłych pracowników oraz pracodawców.

 

Czy mogłaby Pani przybliżyć działania i cele projektu Greenskills4H2?

Obszar rozwoju technologii wodorowych rozrasta się z dnia na dzień. Ten dynamiczny wzrost oznacza zapotrzebowanie rynku na wysokokwalifikowanych pracowników z nowymi kompetencjami. Celem projektu Greenskills4H2 jest opracowanie i wdrożenie strategii na rzecz rozwoju umiejętności w zakresie technologii wodorowych, które zapewnią zaspokojenie powstających potrzeb szybko rozwijającego się łańcucha wartości wodoru w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

 

Plan ten ma na celu zajęcie się potrzebami w zakresie nabywania nowych umiejętności pracowników w upadających sektorach i regionach, z zakresu technologii wodorowych, które w okresie przejściowym będą wymagały wsparcia, tak aby zapewnić im dostęp do podnoszenia i zmiany kwalifikacji, które umożliwią skorzystanie z nowych możliwości zatrudnienia w tym dynamicznie rozwijającym się obszarze.

 

 

Jaka jest rola Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w projekcie, którym Pani kieruje?

Projekt Greenskills4H2 jest kierowany przez 40 partnerów z sektora wodoru, skupiający kluczowe podmioty z branży oraz edukacji, w tym między innymi Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Hydrogen Europe i Hydrogen Europe Research. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wybrana została jako jedyny w Polsce partner, działający w obszarze gospodarki wodorowej. Rola Izby w tym projekcie pozwala na kontynuację prac i zadań prowadzonych dotychczas przez Izbę – sukcesywnie podejmując wyzwania związane z umiejętnościami, miejscami pracy i szkoleniami.

 

Jakie działania mające na celu wspomaganie kreującego się rynku pracy w tym nowym kierunku związanym z wodorem, są podejmowane w ramach projektu? Jednym z podstawowych elementów, są działania, które podejmowane w ramach projektu Greenskills4H2 obejmują ustanowienie długoterminowego partnerstwa między przemysłem a edukacją. Jest to również opracowanie innowacyjnej i zrównoważonej strategii na rzecz rozwoju umiejętności w zakresie technologii wodorowych.

 

Kluczowe na tym etapie jest opracowywanie, testowanie oraz wdrażanie programów nauczania i szkoleń VET zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku, które wpływają na rozwój umiejętności i kariery, oraz wzmacniają poziom profesjonalizmu na danym etapie. Istotnym elementem projektu jest również rozpowszechnianie i wdrażanie szkoleń w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego z zakresu technologii wodorowych.

 

 

Czy mogłaby Pani nakreślić, jakie są planowane działania w ramach projektu Greenskills4H2?

Działania projektowe Greenskills4H2 zostały zaplanowane na okres czterech lat. W tym czasie, zostaną bądź już zostały zrealizowane takie działania jak analiza potrzeb w zakresie umiejętności w tematyce wodorowej, rozwój szkoleń zawodowych i kwalifikacji/certyfikacji w celu zaspokojenia pilnych i pojawiających się potrzeb, nie zapominając o promocji, komunikacji i pracach nad trwałością projektu.

 

Następnie dzięki zebranym danym, zostaną przeanalizowane potrzeby rynkowe w zakresie umiejętności i opracowaniu strategii – w ramach tego zadania w każdym z krajów partnerskich powołany został zespół ekspertów do wypracowania podstawowego programu nauczania. Jest to jeden z krytycznych elementów, który pozwoli zobrazować kierunek, w którym kształtuje się gospodarka wodorowa – a dokładnie wzrastający rynek pracy. Dodatkowo zostaną opracowane materiały szkoleniowe – które w kolejnym etapie zostaną wdrożone w celu ich przetestowania.

 

 

Podsumowując, Greenskills4H2 to ambitny i kompleksowy projekt, skupiający wiele podmiotów z różnych sektorów. Celem którego jest opracowanie i wdrożenie strategii na rzecz umiejętności w zakresie wodoru w Europie. Projekt ten jest ważny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i środowiskowego Europy, ale także w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji w sektorze wodoru. Działania projektowe takie jak analiza potrzeb, rozwój programów nauczania i szkoleń, promocja oraz prace nad trwałością projektu są niezbędne do osiągnięcia celów związanych z rozwojem gospodarki wodorowej na terenie UE a dzięki temu osiągnięciu celów Porozumienia Paryskiego. Bez wykwalifikowanej kadry – proces transformacji energetycznej zostanie utrudniony.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje