layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Powołano Radę Izby oraz Komisję Rewizyjną na kadencję 2024-2028

11 czerwca 2024 roku w Holiday Inn w Gdańsku obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. 

 

Po wysłuchaniu informacji Zarządu o działaniach zrealizowanych w ubiegłym roku oraz o planach, a także informacji o działalności Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej, obecni na Zgromadzeniu Członkowie Izby, przyjęli i zatwierdzili sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Rady Izby za rok 2023 udzielając wszystkim członkom tych organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie.

Porządek obrad przewidywał również podjęcie bardzo ważnych decyzji osobowych. Powołano Radę oraz Komisję Rewizyjną Izby na kadencję 2024-2028 r. Nowo wybrane organy ukonstytuowały się i wybrały swoich przedstawicieli. 

 

Rada Izby:

 • Sławomir Halbryt - Prezydent Rady
 • Adam Protasiuk - Wiceprezydent Rady
 • Ireneusz Pawłowski - Wiceprezydent Rady
 • Katarzyna Strzała-Osuch
 • Daniel Pietrzak
 • Dawid Nidzworski
 • Robert Maciej Kita
 • Sławomir Ostrowski
 • Tomasz Mrowiec

 

Komisja Rewizyjna:

 • Wojciech Kodłubański - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Maria Wasiewicz – Galińska
 • Karol Drywa

 

Rada oraz Komisja Rewizyjna odgrywają istotną rolę w codziennym funkcjonowaniu naszej Izby. Odpowiadają nie tylko za nadzór nad bieżącymi działaniami, ale również za wytyczanie strategicznych kierunków rozwoju, które mają na celu wspieranie i reprezentowanie interesów przedsiębiorców z regionu Pomorza.

Jednocześnie informujemy, że na pierwszym posiedzeniu Rady kadencji 2024-2028 w dniu 17 czerwca 2024r. wybrano członków Zarządu w osobach Damian Mucha jako Prezes Zarządu oraz Przemysław Sola jako Wiceprezesa.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym! Jesteśmy przekonani, że ich zaangażowanie i profesjonalizm przyczynią się do dalszego rozwoju i sukcesów Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje