layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

"Pomorskie dla Seniora" – konkurs Marszałka woj. Pomorskiego

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora". Celem konkursu jest wyróżnienie seniora, pracodawcy, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim.
Zgłoszenia przyjmowane są 28 maja br.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
1. Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
2. Pracodawca przyjazny Seniorom,
3. Przyjaciel Seniora.

 

Konkurs jest organizowany od 2018 roku. Do tej pory wyróżniono 86 laureatów ze wszystkich pomorskich powiatów. Podczas lokalnych uroczystości z udziałem około 8,3 tysiąca Pomorzan nagrodzono seniorów podejmujących działania na rzecz społeczności lokalnej, uhonorowano osoby działające na rzecz seniorów oraz pracodawców i organizacje pozarządowe przyczyniające się poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego.

 

Zgłoszenia mogą dokonać jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego, organizacje pozarządowe zrzeszające seniorów lub działające na rzecz seniorów z województwa pomorskiego, osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego. Jedna organizacja pozarządowa, samorząd i osoba fizyczna mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej z kategorii.

 

Kandydatów można zgłaszać poprzez nadesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zawierającego zgodę na udział w konkursie, dane kandydata czy podmiotu (w zależności od kategorii), opis działalności, uzasadnienie kandydatury (maksymalnie strona formatu A4). Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

 

Nabór zgłoszeń trwa od 14 kwietnia do 28 maja br. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 czerwca br.

Zgłoszenia można wysłać pocztą lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

 

Szczegółowych informacji udziela:
Barbara Bałka – pełnomocnik marszałka ds. polityki senioralnej
tel. 58 326 87 34
e-mail: b.balka@pomorskie.eu

 

Szczegóły - KLIKNIJ.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje