layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Podsumowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

23 czerwca 2021 roku w Hotelu Focus Premium Gdańsk obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Tegoroczne spotkanie odbyło się z uwzględnieniem wszystkich aktualnie obowiązujących wymagań i rygorów sanitarnych oraz organizacyjnych w związku z nadal panującą pandemią COVID- 19.

 

Konieczność zastosowania podwyższonych środków ostrożności nie przeszkodziła jednak Członkom Izby w podjęciu bardzo ważnych decyzji dla dalszego funkcjonowania Izby i jej rozwoju.

Podsumowaliśmy 2020 rok, który był dla Izby czasem pełnym wyzwań a jednocześnie momentem wyborczym. W ubiegłym roku dokonano zmian zarówno w strukturze organów Izby jak i wyłoniono nowych przedstawicieli organów statutowych RIGP na kadencję 2020 -2024.

 

Na początku uroczystości Prezydent Rady oraz Prezes Zarządu uhonorowali Pana Włodzimierza Komarnickiego z firmy Nord Consulting tytułem Członka Honorowego Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

 

Zarząd zaprezentował ubiegłoroczne działania i dokonania a także nakreślił strategiczne obszary rozwoju Izby takie jak produktywność przedsiębiorstw oraz cyfryzacja gospodarki. Po wysłuchaniu informacji Zarządu, z działalności Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej w roku ubiegłym, obecni na Zgromadzeniu Członkowie Izby, przyjęli i zatwierdzili sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Rady Izby za rok 2020 udzielając wszystkim członkom tych organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie.

 

Jednocześnie Członkowie pochylili się nad zaprezentowaną przez Zarząd propozycją zmiany i rozwoju systemu członkowskiego. Podjęta została uchwała o zmianie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

 

Rada, Komisja oraz Zarząd RIGP życzyli Członkom sukcesów, zdrowia i pomyślności w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

 

 

IMG_0872IMG_0876IMG_0927IMG_0946

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje