Layer_121

Kalendarz wydarzeń

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Panel dyskusyjny: Skuteczność ugód mediacyjnych zawieranych pomiędzy podmiotem publicznym, a przedsiębiorcą

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego do udziału w bezpłatnym Panelu dyskusyjnym pt. "Skuteczność ugód mediacyjnych zawieranych pomiędzy podmiotem publicznym, a przedsiębiorcą".

 


Panel kierujemy do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych mediacją, a w szczególności do przedsiębiorców mających zawarte umowy z podmiotami publicznymi tj. m.in z gminami, powiatami czy administracją rządową lub planujących zawierać takie umowy, do gmin, powiatów, województwa oraz jednostek administracji rządowej, w szczególności takich, które toczą spory sądowe lub pozasądowe z przedsiębiorcami, a także do mediatorów i osób wspierających polubowne rozstrzyganie sporów, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych


Wystarczy wypełnić Formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem Platformy Evenea, otwierając udostępniony link https://app.evenea.pl/event/panel01-21pazdziernika2021/ 


Panel dyskusyjny jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy panelu otrzymają zaświadczenie uczestnictwa przy podpisywaniu listy obecności.
 Udział w panelu tylko dla osób zgłoszonych w formie elektronicznej.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje