layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Od kosmetyków po gitary dla gwiazd. Sukces projektu μGranty B+R dla przedsiębiorstw

95 umów grantowych o łącznej wartości ponad 18 mln zł – to efekt realizacji trzyletniego projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”. Rozwijając swoje innowacyjne pomysły i produkty, przedsiębiorcy mogli skorzystać nie tylko ze wsparcia finansowego, ale też eksperckiego naukowców z Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego.

 


Projekt „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” został uruchomiony z myślą o dostarczeniu wsparcia finansowego i eksperckiego pomorskim firmom, które były zainteresowane dziedziną badań i rozwoju. Dzięki udziałowi w programie przedsiębiorcy mieli okazję skorzystać z zaawansowanych usług badawczych, które okazały się kluczowe dla rozwoju ich innowacyjnych pomysłów i produktów.

 

Przyznanie środków finansowych było istotnym czynnikiem w eliminowaniu barier ekonomicznych, które często ograniczają przedsiębiorstwa w podejmowaniu projektów badawczo-rozwojowych. Wspierając te inicjatywy, program stworzył sprzyjające warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, gdzie pomysły mogły przerodzić się w konkretne rozwiązania.

 

– Projekt „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” to inicjatywa, która przyniosła korzyści zarówno środowisku akademickiemu, jak i sektorowi biznesowemu – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Wsparła innowacyjność, rozwój technologiczny oraz tworzenie wartości zarówno dla uczelni, jak i dla przedsiębiorstw. Dzięki temu udało się utworzyć silne powiązania między nimi, które zaowocują długofalowymi relacjami, a to otworzy drzwi do kolejnych wspólnych działań.

 

– To były trzy lata ciężkiej pracy. Naszym celem było wspieranie innowacyjności wśród pomorskich przedsiębiorstw i zachęcanie ich do inwestowania w badania i rozwój – mówi Mariusz Machajewski, prezes spółki celowej PG Excento, która była operatorem projektu. – Nasz sukces w postaci ponad 18 milionów złotych udzielonego wsparcia jest wyraźnym dowodem na to, że taka inicjatywa była potrzebna. Dzięki temu projektowi przedsiębiorstwa zdobyły szansę na rozwijanie nowych technologii.

 

 

Aplikacja obliczająca ślad węglowy, klocki do trampolin i inne

Dzięki grantom, przedsiębiorstwa mogły skoncentrować się na innowacjach, co przekładało się na stworzenie nowych produktów i usług. Niektóre z nich skupiły się na wypracowaniu nowych metodologii badań, które pozwoliły im na rozwijanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w swoim sektorze.

I tak powstał  innowacyjny projekt klocków do trampolin miejskich, Synetik s.c., linia innowacyjnych kosmetyków firmy Skin Science,  czy aplikacja, która oblicza energooszczędność oraz ślad węglowy podczas budowy nowoczesnych domów mieszkalnych  Pracowni Architektonicznej MIDI.

 

 

Od małych do dużych przedsiębiorstw

W materiałach wideo zaprezentowane zostały, jako przykładowe, także efekty udziału w programie gdańskiej, butikowej marki Mayones s.c., która zajmuje się produkcją ręcznie robionych gitar elektrycznych i basowych oraz Iglotex S.A. – lidera na rynku żywności mrożonej w Polsce. To zestawienie małego i dużego przedsiębiorstwa ilustruje, że inwestycje w badania i rozwój są kluczowym czynnikiem przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań niezależnie od rozmiaru firmy.

 

 

 

 

Platforma wymiany najlepszych praktyk

Tworzenie środowiska, w którym nauka i biznes mogły efektywnie współpracować, stanowi istotny krok w rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Dzięki projektowi udało się wypracować platformę współpracy pomiędzy biznesem a nauką, opartą na wymianie wiedzy, doświadczenia i najlepszych praktyk. Naukowcy mieli okazję pracować nad realnymi projektami, dostarczając firmom cenne narzędzia i rozwiązania oparte na najnowszych osiągnięciach nauki. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa przekazywały naukowcom swoje unikatowe wyzwania, co skutkowało badaniami bardziej skoncentrowanymi na praktycznych potrzebach rynku. Projekt nie tylko wpłynął na rozwój konkretnych firm, ale także na całe społeczności naukowe i biznesowe, inspirując do tworzenia innowacji i wprowadzania ich na rynek. Co więcej, realizacja projektu przyczyniła się do ogólnego wzrostu innowacyjności i rozwoju w regionie.

 

O projekcie

Projekt „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” to regionalny program dofinansowania usług B+R, w którym pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych w projektach o wartości do 200 tys. zł.

Projekt realizowany jest przez spółkę celową Politechniki Gdańskiej Excento Sp. z o.o. w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytety Medycznego) oraz Univetum Labs (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje