layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Nowy produkt dla sektora MŚP: Pożyczka antyinflacyjna

Przedstawiciele polskiego przemysłu oraz innych branż zmagają się ze wzrostami cen materiałów budowlanych, a także kosztów produkcji czy transportu. Ta sytuacja generuje wiele wydatków. 
W odpowiedzi na obecne warunki rynkowe przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z Pożyczki Antyinflacyjnej z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. 
 
Pożyczka Antyinflacyjna to dwa warianty dostosowane do odmiennych potrzeb przedsiębiorców.

  • Po pierwsze, pożyczka inwestycyjna z przeznaczeniem na sfinalizowanie realizowanej inwestycji (pokrycie deficytu przekroczenia budżetu inwestycji z powodu np. skokowego wzrostu cen materiałów budowlanych).
  • Po drugie, pożyczka obrotowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność przedsiębiorcy.
     

 

Zaletą pożyczki antyinflacyjnej jest przede wszystkim:

  • 0 % prowizji za udzielenie finansowania - dla wniosków złożonych w okresie do 31.03.2022 r. (po tym okresie Prowizja 0,2% od kwoty udzielonej pożyczki, potrącona z I transzy);
  • okres finansowania dla pożyczki obrotowej 48 m-cy dla pożyczek obrotowych oraz do 120 miesięcy dla pożyczek inwestycyjnych;
  • możliwość karencji w spłacie kapitału.

 

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tego produktu, będą mogli liczyć na wiele korzyści. W tym na złagodzenie wymogu materialnego pokrycia pożyczki zabezpieczeniami, czy na możliwość karencji w spłacie kapitału.

Warto też podkreślić, że w przypadku Pożyczki Antyinflacyjnej to ARP poniesie opłatę na udzielenie gwarancji.

 

Dokładna kwota pożyczki będzie ustalana indywidualnie dla każdego z wnioskujących i będzie mieścić się w przedziale od 800 tys. zł do 10 mln zł. Kwota będzie wypłacana w transzach lub jednorazowo. Spłata odbywać się będzie w równych ratach kapitałowych.

 

Wniosek o pożyczkę może składać przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terenie Polski powyżej 24 miesiące (zamknięty rok obrachunkowy 2019); prowadzi pełną księgowość i posiada roczne przychody na poziomie co najmniej 4 mln zł, a także zakończył 2021 rok z pozytywnymi wynikami netto i EBITDA.

 

Wnioski mogą składać spółki prawa handlowego lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o ile nie prowadzą działań restrukturyzacyjnych lub nie znajdują się w sytuacji ogłaszania upadłości. Wnioskujący muszą także spełniać kryteria objęcia gwarancją portfelową Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Więcej informacji: https://arp.pl/pl/ 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje