Nowa siedziba!

Nowa siedziba!

Informujemy, że z dniem 1.08.2018 r. zmie­nił się adres sie­dzi­by fir­my, pod któ­rym będzie pro­wa­dzo­na dal­sza dzia­łal­ność Izby na Al. Grunwaldzka 82, 80–244 Gdańsk (CH Manhattan).

Zapraszamy!