layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

NAUKOWCU! Poszukujemy ekspertów merytorycznych w projekcie.

Excento, spółka celowa Politechniki Gdańskiej rozpoczęła nabór ekspertów merytorycznych w projekcie "μGranty B+R dla przedsiębiorstw".

Poszukiwani są naukowcy, których zainteresowania naukowe są zgodne z obszarami Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP).

Zadaniem eksperta merytorycznego będzie współpraca z przedsiębiorcami przy opracowywaniu karty projektu będącej częścią wniosku o grant, w tym w szczególności w tworzeniu agendy badawczej.

 

Osoby zatrudnione na tym stanowisku pomogą przedsiębiorcom w zakresie wyszukania optymalnego rozwiązania problemu badawczego oraz opisania tego rozwiązania w sposób szczegółowy i precyzyjny.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania swoich aplikacji.

Na zgłoszenia czekamy do 14 września.

 

Złóż aplikacje

 

Więcej informacji o projekcie "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" można odnaleźć na stronie www.mikrogranty.com.pl.

 

Projekt realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Techtransbalt Sp. z o.o. (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

 

Projekt μGranty B+R dla przedsiębiorstw jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01 Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje