slider

Projekty

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Kształcenie ustawiczne

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider Projektu „Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu.

 

Poszukujemy osób pracujących, powyżej 25. roku życia, zamieszkujących województwo pomorskie. Oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Szkolenia zakresu TIK: podstawowe i ponadpodstawowe (zaawansowane - Microsoft, Oracle);
 • Szkolenia z zakresu zarządzania projektami: Agile, Prince;
 • Szkolenia językowe: angielski, niemiecki, francuski.

 

Kontakt:
Paulina Stawicka
e-mail: p.stawicka@rigp.pl, tel. 882 430 978

Projekt bez tytułu (6)

Rodzaje szkoleń

1. Autoryzowane szkolenia Microsoft - ograniczona liczba miejsc: 10 osób

W ramach projektu zaplanowano 2 szkolenia tematyczne dla każdego uczestnika projektu (każde szkolenie w wymiarze 40 godzin). Szkolenia zakończą się egzaminem wewnętrznym.


Przykładowe szkolenia w obszarze:

 • MD-100 Windows 10;
 • MD-101T00 Managing Modern Desktops;
 • MS-20761 Querying Data With Transact-SQL;
 • MS-20762 Developing SQL Databases;
 • AZ-104T00 Microsoft Azure Administrator;
 • AZ-900T01 Microsoft Azure Fundamentals.

W ramach projektu mogą być także realizowane inne niż ww. autoryzowane szkolenia MS, umożliwiające przygotowanie uczestników do aktualnie obowiązującego procesu certyfikacji Microsoft, zgodne z ww. kompetencjami w obszarze DIGCOMP, w wymiarze po 40 godzin każde szkolenie.

 

2. Autoryzowane szkolenia Oracle - ograniczona liczba miejsc: 70 osób

W ramach projektu zaplanowano 2 szkolenia tematyczne dla każdego uczestnika projektu (każde szkolenie w wymiarze 40 godzin). Szkolenia zakończą się egzaminem wewnętrznym.

 

Przykładowe szkolenia w obszarze:

 • Oracle JavaScript and HTML5: Develop Web Applications;
 • Java SE 8 Programming;
 • Developing Applications for the Java EE 7 Platform Ed 1;
 • Java EE 7: Back-End Server Application Development;
 • Java EE 7: Front-end Web Application Development;
 • Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop;
 • Oracle WebLogic Server 12c: Administration I.

W ramach projektu mogą być także realizowane inne niż ww. autoryzowane szkolenia ORALCLE, umożliwiające przygotowanie uczestników do aktualnie obowiązującego procesu certyfikacji Oracle, zgodne z ww. kompetencjami w obszarze DIGCOMP, w wymiarze po 40 godzin każde szkolenie.

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider Projektu „Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, informuje o naborze na:

 

Autoryzowane szkolenia ORACLE - ONLINE

 

Szkolenia są skierowane do osób powyżej 25. roku życia, pracujących i zamieszkujących województwo pomorskie. W szkoleniu mogą brać udział pracownicy MMŚP oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (w tym samozatrudnione).

W ramach projektu zaplanowano 2 szkolenia tematyczne dla każdego uczestnika projektu (każde szkolenie w wymiarze 40 godzin). Szkolenia zakończą się egzaminem wewnętrznym.

 

Koszt szkolenia: 1 486,75 zł (Koszt obejmuje 80h szkolenia (2 szkolenia x 40h) wraz z wydaniem zaświadczenia).

 

W ramach Projektu oferujemy 3 ścieżki:

 

Tytuł szkolenia Czas (godz.) Ścieżka Uwagi
D102470GC20 Java SE: Programming I Ed 2 40 Programista Java https://academy.asseco.pl/OR_SE_PRI-Java-SE-Programming-I-Ed-2  
D102474GC10 Java SE: Programming II 40 Programista Java https://academy.asseco.pl/OR_SE_PRII-Java-SE-Programming-II  
D108644GC10 Oracle Database 19c: SQL Workshop 40 Administrator baz danych Oracle https://academy.asseco.pl/OR_19C_SQLW-Oracle-Database-19c-SQL-Workshop 
D105916GC10 Oracle Database: Administration Workshop 40 Administrator baz danych Oracle https://academy.asseco.pl/OR_19C_AW-Oracle-Database-19c-Administration-Workshop  
Oracle Database Security: Preventive Controls 40 Administrator bezpieczeństwa infrastruktury Oracle https://academy.asseco.pl/OR_SEC_PRC-Oracle-Database-Security-Preventive-Controls-Ed-1  
Oracle Database Security: Detective Controls 40 Administrator bezpieczeństwa infrastruktury Oracle https://academy.asseco.pl/OR_SEC_DEC-Oracle-Database-Security-Detective-Controls-Ed-1 

 

 

Nazwa szkolenia Data realizacji
Oracle Database Security: Preventive Controls Ed 1 (40 h) 16-17.10.2021 + 23-24.10.2021  (weekendy)
Oracle Database Security: Detective Controls Ed 1 (40 h) 06-07.11.2021 + 20-21.11.2021 (weekendy)
Oracle Database Security: Detective Controls Ed 1 (40 h) termin wkrótce
Oracle Database Security: Preventive Controls Ed 1 (40 h) termin wkrótce
PRINCE2® Foundation edycja 6 - 3 dni + 1 egzamin 16-17.10.2021 + 23.10.2021 (weekendy)
PRINCE2® Foundation edycja 6 - 3 dni + 1 egzamin 06-07.11.2021 + 13.11.2021 (weekendy)
Microsoft MD-100 Windows 10 (40 h) 15-19.11.2021 (dni robocze)
MD-101T00 Managing Modern Desktops (40 h) 29.11-03.12.2021 (dni robocze)
D102470GC20 Java SE: Programming I Ed 2 termin wkrótce
D102474GC10 Java SE: Programming II termin wkrótce
D108644GC10 Oracle Database 19c: SQL Workshop termin wkrótce
D105916GC10 Oracle Database: Administration Workshop termin wkrótce

 

 

3. Autorskie szkolenia zgodne z ramą TIK DIGCOMP A/B/C

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie szkoleń dla 120 uczestników (szkolenia będą odbywać się w grupach maksymalnie 12 osobowych). Czas trwania 1 szkolenia - 32 godziny szkoleniowe. Rodzaj szkolenia będzie ustalany na podstawie indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestnika projektu po badaniu luk kompetencyjnych. 

 

Zakres tematyczny ww. szkoleń:

 • Informacja
  • Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji
  • Ocena informacji
  • Przechowywanie i wyszukiwanie informacji
 • Komunikacja
  • Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
  • Dzielenie się informacjami i zasobami
  • Aktywność obywatelska online
  • Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
  • Netykieta
  • Zarządzanie tożsamością cyfrową
 • Tworzenie treści
  • Tworzenie treści
  • Integracja i przetwarzanie treści
  • Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
 • Bezpieczeństwo
  • Narzędzia służące ochronie
  • Ochrona danych osobowych
  • Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • Ochrona środowiska
 • Rozwiązywanie problemów
  • Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów
  • Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii
  • Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych
    

4. Akredytowane szkolenia w obszarze zarządzania projektami (PM) - ograniczona liczba miejsc: 48 osób

 • PRINCE2®Foundation;
 • Agile PM®Foundation.
 • Szkolenia będą odbywać się w grupach 12 osobowych w wymiarze 24 godzin (3 dni). Szkolenia zakończą się egzaminem.

Szkolenia oraz egzamin będą przeprowadzane w formie on-line.

 

5. Certyfikowane szkolenia w ramach kursu językowego:

 • Kurs języka angielskiego;
 • Kurs języka niemieckiego;
 • Kurs języka francuskiego.

W ramach projektu zaplanowano udział 216 uczestników (język angielski – 180 uczestników, język niemiecki – 24 uczestników, język francuski – 12 uczestników) w szkoleniach w wymiarze 120 godzin. Szkolenia będą odbywać się w grupach maksymalnie 12 osobowych.

Szkolenia zakończą się egzaminem certyfikowanym.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu:

Paulina Stawicka
e-mail: p.stawicka@rigp.pl
tel. 882 430 978

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Media
Informacje