layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

KPO to polska racja stanu! Apel Rady Przedsiębiorczości o niezwłoczne odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy

 
Sytuacja w naszym kraju jest niezwykle trudna. Bardzo wysoka i mocno zakorzeniona inflacja oraz postępujące spowolnienie gospodarcze po raz kolejny zmuszają nas do bicia na alarm i wołania o podjęcie natychmiastowych działań zaradczych.

 

Uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy jest nie tylko koniecznością. Jest polską racją stanu! Nie ma naszej zgody na to, aby w obliczu tak trudnych wyzwań ekonomicznych i geopolitycznych decyzje determinujące przyszłość naszego kraju były podejmowane wyłącznie z pobudek politycznych – dla zaspokojenia partykularnych interesów partyjnych. Nie ma również zgody na to, aby bezpowrotnie stracić szansę na uratowanie polskiej gospodarki.

 

Kluczowym sposobem na poradzenie sobie z inflacją i spowolnieniem gospodarczym jest wzrost produkcji – czyli inwestycje. Tylko one zapewnią rozwój i pozwolą uniezależnić się od rosyjskich dostaw. Uchronią też miejsca pracy. Pamiętajmy, że bez inwestycji wielu firmom grozi upadłość. A to przedsiębiorstwa decydują o sile naszego państwa, gwarantują jego bezpieczeństwo i zapewniają byt żyjącym w nim obywatelom. W dzisiejszych realiach nie da się zwiększyć inwestycji bez udziału środków z Krajowego Planu Odbudowy. Rezygnacja z tak dużego źródła finansowania i dalsze zaognianie sytuacji politycznej z unijnymi partnerami to nieracjonalne i niebezpieczne działanie osłabiające nasze państwo w zwrotnym momencie dziejów. To atak na polską suwerenność, a nie jej obrona.

 

Pieniądze z KPO są niezbędne przedsiębiorcom, samorządom i ludziom. Wskaźniki wyprzedzające polskiej koniunktury, czy wskaźniki Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń – oprócz pandemii nie było gorszego momentu dla polskich przedsiębiorstw niż dzisiaj. Pod niektórymi względami sytuacja jest nawet gorsza niż w pandemii, np. jeżeli chodzi o nastroje inwestycyjne przedsiębiorców, czy załamanie popytu.Środki z KPO są nie tylko szansą na przetrwanie trudnego czasu i złagodzenie skutków kryzysu, ale również na stworzenie możliwości równego konkurowania z firmami z Unii Europejskiej, które już takie pieniądze dostają.

 

Główną przyczyną, dla której KPO pozostaje zablokowane, jest brak realizacji kamieni milowych powiązanych z wymiarem sprawiedliwości. Polska powinna je osiągnąć jak najszybciej, żeby chociaż w części naprawić nieudaną i źle ocenianą przez przedsiębiorców reformę sądownictwa – zagwarantować większą niezależność sądów.

 

Wyłączną odpowiedzialność za brak dostępu Polski do KPO ponosi rząd oraz partia rządząca. To po stronie polskiego rządu oraz partii rządzącej potrzebne jest wola i działanie, aby środki z KPO trafiły do Polski. Dlatego najwyższy czas, aby skończyć z czysto polityczną retoryką i przerzucaniem się odpowiedzialnością ze wskazywaniem winnych całej tej sytuacji. Potrzebne są realne działania. Te środki muszą faktycznie popłynąć do Polaków, bo od tego zależy stabilność makroekonomiczna naszego kraju. Klincz polityczny musi natychmiast zostać zwolniony. Dalsze jego trwanie byłoby wyrazem całkowitego braku odpowiedzialności za Polskę i dobro wspólne żyjących w niej obywateli.

 

 

Całość apelu dostępna jest TUTAJ.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje