layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Konferencja Eco-ON Technologie Ekoefektywne

W imieniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. oraz Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Eco-ON Technologie Ekoefektywne.

 

4 edycja wydarzenia odbędzie się 25 maja 2022 r. o godzinie 10:00, stacjonarnie w GPNT.

 

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie platformy do dialogu oraz wymiany informacji w zakresie technologii ekoefektywnych oraz propagowanie idei polityki zrównoważonego rozwoju w tym w szczególności odpowiedzialności za środowisko naturalne. Organizatorzy umożliwiają przedsiębiorcom zaprezentowanie wyzwań związanych z wdrożeniem innowacyjnych badań do przemysłu, dobrych praktyk oraz barier, a także sposobów ich pokonywania.

 

W tym roku organizatorzy planują skoncentrować się na trzech blokach tematycznych. Pierwszy blok tematyczny będzie dotyczył dolin wodorowych oraz ich realnego znaczenia dla rozwoju technologii wodorowych. Druga część konferencji poświęcona będzie transformacji energetycznej oraz budownictwu energooszczędnemu. Poruszone będą kwestie transformacji energetycznej, prac badawczo-rozwojowych, zaplecza B+R dla przedsiębiorstw oraz problematyka nadmiaru zielonej energii, a także rozwoju sieci przesyłowych i smart grid. Trzeci bok dotyczył będzie inżynierii finansowania OZE.

 

Rozwiązania ekoefektywne, energooszczędne i pro środowiskowe dostarczane przez przedsiębiorstwa w obecnych czasach stanowią całokształt środków i działań podejmowanych w celu utrzymania środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki bytowe człowieka.

 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zapraszamy serdecznie do obowiązkowej rejestracj: https://app.evenea.pl/event/eco-on-technologie-ekoefektywne/

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje