layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Komunikat Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 23 czerwca 2021 r.

Gdańsk, dnia 01.06.2021 r.

 

Zarząd RIGP informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na dzień 23 czerwca 2021 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Focus Hotel Premium w Gdańsku przy ul. Nad Stawem 5.

 

Porządek obrad będzie następujący:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Informacja o działalności Izby w 2020 roku i plany na rok 2021.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2020-31.12.2020 r.
 8. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Izby za okres 01.01.2020 -31.12.2020 r.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Izby za 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

 

Po części oficjalnej zapraszamy Państwa na prezentację  pt. „Wyzwania w zakresie cyfryzacji oraz produktywności pomorskich przedsiębiorstw”.

Zgromadzenie odbędzie się z uwzględnieniem wszystkich aktualnie obowiązujących wymagań i rygorów sanitarnych i organizacyjnych w związku z COVID- 19.

 

Zachęcamy Państwa do potwierdzenia udziału i rejestracji poprzez system EVENEA: https://app.evenea.pl/event/zwzcrigp2021 

 

W przypadku braku możliwości uczestnictwa prosimy o udzielenie pełnomocnictwa innej osobie, która będzie obecna na posiedzeniu (wzór pełnomocnictwa pt. „Upoważnienie”  zostanie przesłany e-mailem).

 

Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na procedury obowiązujące w hotelu, złożenie podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia w/w procedur prosimy o przybycie z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

 

Zarząd RIGP

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje