layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Komunikat Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza o zwołaniu

Gdańsk, dnia 15.05.2024 r.

 

Komunikat Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 11 czerwca 2024 r.

 

Zarząd RIGP informuje, że zwołuje na dzień 11 czerwca 2024 r. na godz. 10.00 Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Zgromadzenie które odbędzie się w hotelu Holiday Inn, ul. Chmielna 1, 80-750 Gdańsk.

 

 

CZĘŚĆ I – NETWORKING – godz. 10.00

 

1. Networking Członków Izby

 

CZĘŚĆ II - SPRAWY FORMALNE – godz. 11.00

 

PORZĄDEK OBRAD

 

1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5. Informacja o działalności Izby w 2023 roku i plany na rok 2024.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.

7. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Izby za 2023 rok.

9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Izby za 2023 rok.

10. Zmiana Statutu Izby.

11. Ustalenie liczby członków Rady i wybory składu Rady Izby na kadencję 2024 – 2028.

12. Ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej  i wybory składu Komisji Rewizyjnej Izby na kadencję 2024 - 2028.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie

 

CZĘŚĆ III – NETWORKING I LUNCH

 

Zachęcamy Państwa do potwierdzenia udziału e-mailowo na adres biuro@rigp.pl 

 

Zarząd RIGP

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje