layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Jesteś liderem w swojej branży? Zgłoś firmę do konkursu Gryf Gospodarczy.

W tym roku po raz 25 organizacje samorządu gospodarczego wspólnie z marszałkiem województwa pomorskiego, wybiorą liderów spośród regionalnych przedsiębiorstw. Gryf Gospodarzy to nie tylko prestiżowa statuetka, ale przede wszystkim możliwość zaprezentowania swojej działalności, a także okazja do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych. Finaliści konkursu są też w pierwszej kolejności nominowani do innych renomowanych nagród gospodarczych.

 

 

W tym roku Gryf Gospodarczy obchodzi jubileusz 25-lecia. To szczególne wyróżnienie wręczane jest od początku istnienia samorządu regionalnego w Polsce.

Do udziału w konkursie mogą zgłosić się firmy, które wpływają swoją działalnością na rozwój regionu, promują Pomorskie na arenie krajowej i międzynarodowej oraz są wzorem i inspiracją dla innych firm.

 

W tym roku zachęcamy do udziału także pomorskie podmioty ekonomii społecznej, czyli organizacje, które poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego wpływają pozytywnie na rozwój lokalny.

 

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa, które mają zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Kategorie:

• Lider innowacji – nagradzane będą firmy wprowadzające na rynek innowacyjne usługi i produkty, przyczyniające się do rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Lider eksportu – kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową, a pod uwagę brana będzie nie tylko wielkość eksportu, a przede wszystkim konsekwentne rozszerzanie rynków zbytu.

• Lider inwestycji – skierowana do przedsiębiorstw, których działalność inwestycyjna wyróżnia odwaga podejmowanych decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza ich wpływ na rozwój gospodarczy otoczenia.

• Pomorski start-up – skierowana jest do przedsiębiorstw, które funkcjonują nie dłużej niż 5 lat i wyróżniają się nowatorskim pomysłem, stabilnym źródłem finansowania oraz społeczną i biznesową wartością start-upa.

• Lider rozwoju kompetencji - skierowana jest do przedsiębiorstw, które dostrzegają potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy i rozwoju umiejętności pracowników zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.

• Lider zielonej transformacji - nagroda skierowana do przedsiębiorstw, które wprowadzają systemowe rozwiązania w procesie produkcji lub organizacji, w realny sposób  minimalizujące negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.

 

 

Fot. Piotr Połoczański

 

 

• Lider ekonomii społecznej – skierowana jest do podmiotów takich jak spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne i jednostki organizacyjne, które poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego wpływają pozytywnie na rozwój lokalny

• Kapituła przyzna też statuetkę Gryfa Gospodarczego w kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom – konkursie prowadzonym  przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, od kilku lat połączonym z konkursem o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy. Media i instytucje patronujące dodatkowo mogą przyznać jednemu z uczestników konkursu Gryfa Medialnego.

 

 

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy (http://www.gryfgospodarczy.pl)

Zapraszamy również do obserwowania profili konkursu na LinkedIn i Facebooku.

 

 

Wyniki poznamy na gali wręczenia nagród, która odbędzie się we wrześniu 2024 r., na którą zaprosimy wszystkich uczestników konkursu, a także przedstawicieli sponsorów partnerów konkursu, osoby ze środowiska gospodarczego, naukowego, mediów czy władz samorządowych.

 

Partnerem merytorycznym konkursu jest jedna z wiodących na świecie korporacji doradczych PwC, która przygotowuje rekomendacje dla kapituły konkursowej. Partnerami konkursu jest także Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku.

 

Organizacja konkursu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu sponsora głównego - mBank SA, a także sponsora - Olivii Centre.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje