layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Jak pozyskać dofinansowanie do 200 tys. zł na zakup usług B+R – materiały ze spotkania

W dniu 29.04.2021 odbyło się spotkanie informacyjne mające na celu przedstawienie możliwości aplikowania o bezzwrotne wsparcie na zakup usług B+R o wartości do 200 tys. zł netto.

 

"μGranty B+R dla przedsiębiorstw" to regionalny program dofinansowania usług B+R, realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza , Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Techtransbalt Sp. z o.o. (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

 

Materiały ze spotkania do pobrania:

 

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu https://www.mikrogranty.com.pl/ gdzie umieszczone zostaną szczegółowe informacje dot. zasad aplikowania.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje