layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Granty na relokację pracowników

Szanowni Państwo


Przedsiębiorcy z sektora technologii offshore, portowo-logistycznej, IT oraz technologii medycznej w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia, mogą ubiegać się o granty relokacyjne dla nowozatrudnionych pracowników. W ramach wsparcia, specjaliści przenoszący się na stałe do województwa pomorskiego otrzymają fundusze na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przeprowadzką. Wnioski można składać już od 24 maja a wartość stypendium dla jednego pracownika to 10 tysięcy złotych. 

 

Wnioski można składać w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Na konkurs przeznaczono 1,5 miliona złotych. Nabór będzie prowadzony  do wyczerpania alokacji środków.

 

Nabór jest organizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza, realizującą projekt grantowy o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie - KLIKNIJ.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje