layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Europejski Bank Inwestycyjny i Klaster Technologii Wodorowych razem dla klimatu

Do 2050 roku Unia Europejska ma osiągnąć tzw. neutralność klimatyczną, czyli zerową emisję gazów cieplarnianych netto. Kluczowym czynnikiem umożliwiającym redukcję emisji z sektora transportu i przemysłu może być czysty wodór, stając się zielonym źródłem energii dla tych trudnych obszarów. Prognozy wskazują na ekonomiczną efektywność technologii wodorowych w okresie 5-10 lat.

 

Otrzymywanie ekologicznego, zeroemisyjnego wodoru wymaga dużych nakładów finansowych. Kluczowym partnerem finansującym w kontekście UE jest Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).
Ta instytucja finansowa UE udzieliła w ciągu ostatnich 8 lat wsparcia doradczego i finansowego projektom, związanym z technologiami wodorowymi, o łącznej wartości ponad 2 mld EUR. Dofinansowanie uzyskały również projekty, które skupiają się na zwiększeniu skali wdrażania w sektorze transportu, poprzez wspieranie nowych flot wodorowych i powiązanej infrastruktury.

 

Dzięki przyjętemu w ubiegłym tygodniu przez Komisję pakietowi Fit for 55, Europa przygotowuje się do podjęcia dalszych kroków w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r., poprzez stopniowe zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych netto. Badania i innowacje mają zasadnicze znaczenie w tym procesie, angażując obywateli i promując innowacje w ramach przemian społeczno-gospodarczych. Naszą wspólną ambicją jest rozwój gospodarki wodorowej w UE, która zapewni powszechny i łatwy dostęp do energii przyszłości. Umowa między EBI a Klastrem Technologii Wodorowych ma za zadnie wspierać rozwój  innowacyjnych firm europejskich i komercjalizację nowych technologii wodorowych – powiedziała Mariya Gabriel, Komisja Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży Komisji Europejskiej.

 

EBI, dzięki swojej wiedzy i osiągnięciom w zakresie finansowania innowacyjnych technologii i infrastruktury (w szczególności w dziedzinie morskiej energii wiatrowej i akumulatorów), jest dobrze przygotowany do wspierania rozwoju niezbędnego ekosystemu wodorowego w Europie:

 

Jednym z głównych atutów Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest łączenie wsparcia doradczo-technicznego w początkowych fazach projektu z atrakcyjnymi formami finansowania w fazach późniejszych. Ten model doskonale sprawdza się w rozwijaniu i wdrażaniu nowych przełomowych technologii, do których również należą te oparte na wykorzystaniu wodoru. Liczymy na to, że umowa podpisana z Klastrem Technologii Wodorowych będzie kolejnym krokiem na drodze do upowszechnienia wodoru jako alternatywy dla paliw kopalnych – mówi Wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska, która nadzoruje działalność EBI w Polsce i w zakresie innowacji.

 

26 lipca 2021 planowana jest ceremonia podpisania umowy doradczej, pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Klastrem Technologii Wodorowych, koordynowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Umowa zostanie zawarta w ramach inicjatywy "InnovFin – EU Finance for Innovators”, wchodzącej w program Horizon 2020, wspólnie wspierany przez Komisję Europejską i Grupę EBI. Będzie ona dowodem na wspólne działania tych podmiotów w zakresie wspierania inwestycji w technologie czystego wodoru. Sygnatariusze chcą pozostać w zgodzie ze wskazaniami taksonomii UE, w tym z badaniami, rozwojem i innowacjami w zakresie kluczowych komponentów i maszyn do produkcji wodoru (np. elektrolizery, ogniwa paliwowe, pojazdy napędzane wodorem) oraz projektami badawczo-rozwojowymi i demonstracyjnymi dotyczącymi końcowych zastosowań wodoru w przemyśle.

 

EBI uczestniczył w okrągłym stole dyrektorów generalnych Rady ds. wodoru w dniu 7 lipca 2020 roku oraz w inauguracji sojuszu na rzecz czystego wodoru w dniu 8 lipca, obok Komisji, ministrów UE, osób decyzyjnych kluczowych branż i innych interesariuszy (przedstawicieli dolin wodorowych, społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych). W związku z tym współpraca i wymiana informacji z Klastrem Technologii Wodorowych w Polsce jest naturalnym partnerstwem i wiąże się z korzyściami dla firm członkowskich Klastra – mówi Piotr Maksyś, dyrektor Klastra Technologii Wodorowych.

 

 

Uwagi dla redakcji

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W 2020 roku Grupa EBI przeznaczyła na finansowanie projektów w Polsce kwotę 5,2 mld EUR.

„InnovFin - Finansowanie UE dla Innowatorów” to wspólna inicjatywa Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI i EFI) uruchomiona we współpracy z Komisją Europejską w ramach programu „Horyzont 2020”. Celem InnovFin jest ułatwienie i przyspieszenie dostępu do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw i innych innowacyjnych podmiotów w Europie. Aby zapoznać się z ofertą produktów dostępnych w ramach programu InnovFin, proszę kliknąć tutaj. Doradztwo InnovFin Advisory pomaga spełniającym warunki kontrahentom publicznym i prywatnym poprawić zdolność kredytową i gotowość inwestycyjną dużych, złożonych, innowacyjnych projektów, które wymagają znacznych inwestycji długoterminowych.

 

Kontakt dla mediów

Europejski Bank Inwestycyjny:

Andrea Morawski, a.morawski@eib.org, tel.: +352 43 79 83427, tel. kom.: +352 691 284 349

Serwis internetowy EBI: www.eib.org/press – Biuro prasowe: +352 4379 21000 – press@eib.org

 

Klaster Technologii Wodorowych:

Justyna Grzesiek media@klasterwodorowy.pl +48 503 688 669

 

 

Informacja prasowa do pobrania - KLIKNIJ.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje