layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Drugi Regionalny Okrągły Stół dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w województwie pomorskim

Drugi Regionalny Okrągły Stół dotyczący

Finansowania Efektywności Energetycznej w województwie pomorskim

Wydarzenie realizowane w ramach projektu RoundBaltic

 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

10 maja 2023

PROGRAM

 

 

9:00 – 10:30 Sesja plenarna

Moderator: 

Powitanie:

 • Rozwój projektu RoundBaltic
  Pani Katarzyna Grecka, Prezes Zarządu, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.
 • Słowo wstępne
  Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Wystąpienia:

 • Długoterminowa Strategia Renowacji budynków plan działań do 2050 r.
  Pan Tomasz Gałązka, Ministerstwo Rozwoju i Technologii Departament Gospodarki Niskoemisyjnej
 • Fundusz Termo w nowej odsłonie
  Pan Tomasz Makowski, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Finansowanie efektywności energetycznej i OZE w FEP
  Pan Stanisław Szultka, Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP

 

10:30 – 10:45 Przerwa

 

10:45 – 12:00 Sesja panelowa 1: Finansowanie efektywności energetycznej

Moderator: Pan Mariusz Sadłowski

Paneliści:

 1. Rozwiązania zintegrowane EE i OZE
  Pan Andrzej Szajner, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.
 2. Finansowanie inwestycji podnoszących efektywność energetyczną z wykorzystaniem Inicjatywy ELENA
  Pan Wojciech Bodziacki, Ekspert ds. Promocji Programów Pomocowych BOŚ Bank,
 3. Czy ślad węglowy ma wpływ na finansowanie inwestycji?
  Pan Paweł Klawiter-Piwowarski, Fundacja Climate Strategies Poland.
 4. Określenie potrzeb dla działań termomodernizacyjnych na podstawie map termowizyjnych Gdyni
  Pan Konrad Klepacki, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

 

12:00 - 13:15 Sesja panelowa 2: Instrumenty finansowe służące zwiększaniu aktywności inwestorów indywidualnych i społeczności energetycznych

Moderator:  Pan Damian Mucha

Paneliści:

 1. Efektywność energetyczna i OZE w ramach wysp energetycznych
  Pan Jarosław Kumięga, Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP
 2. Dlaczego budować lokalną społeczność energetyczną w gminie?
  Pan Michał Słowik, Urząd Gminy Gniewino
 3. Dlaczego finansowanie OZE z pożyczki PFP jest atrakcyjną alternatywą dla inwestora?
  Pani Aneta Grzębska, Prezes Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
 4. Finansowanie modernizacji energetycznej we współpracy z doradcami energetycznymi
  Pan Marcin Gregorowicz, WFOŚiGW w Gdańsku  

 

13:15 – 14:00 Sesja plenarna – wnioski z sesji panelowych

 

 • Podsumowanie sesji panelowych i dyskusji
 • Zamknięcie obrad Okrągłego Stołu

 

 

SAPE wraz partnerami zrzeszonymi w stowarzyszeniu  (są to polskie regionalne agencje energetyczne) realizuje w ramach programu Horyzont 2020 projekt RoundBaltic, którego celem jest poszerzenia ram i przyspieszenie tempa finansowania poprawy efektywności energetycznej w gospodarce.

Celem projektu jest bardziej efektywne wykorzystanie funduszy publicznych i niepublicznych, pomoc w zakresie agregacji środków i rozwoju projektów oraz zmniejszania ryzyk zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.
W projekcie przewidujemy m.in. następujące działania:

 

 • Organizacja Krajowych Okrągłego Stołu na szczeblu krajowym (w latach 2021,2022, 2023), z udziałem przedstawicieli odpowiednich resortów, instytucji finansowych krajowych i międzynarodowych , beneficjentów, doradców publicznych i niepublicznych i przedstawicieli siedmiu samorządów 7 województw (mazowieckie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie)
 • Organizacja Regionalnych Okrągłych Stołów w siedmiu wyż wym. województwach (w roku 2021 i w roku 2022), we współdziałaniu z przedstawicielami ważnych instytucji regionalnych mających związek z poprawą efektywności energetycznej 
 • Utworzenie stałych struktur – Krajowych i Regionalnych Rad Doradczych,  mających na celu wsparcia we wdrażaniu rekomendacji powstałych na Okrągłych Stołach oraz po zakończeniu projektu

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje