layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Dodatkowy nabór ekspertów merytorycznych z obszaru ISP 4.

Trwa dodatkowy nabór ekspertów merytorycznych w projekcie "μGranty B+R dla przedsiębiorstw". Poszukiwani są naukowcy, których zainteresowania naukowe są zgodne z obszarami Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) 4.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 9 sierpnia.

 

Zadaniem Eksperta merytorycznego będzie współpraca z Grantobiorcami przy opracowywaniu karty projektu będącej częścią wniosku o grant, w tym w szczególności w tworzeniu agendy badawczej.


Osoby zatrudnione na tym stanowisku pomogą przedsiębiorcom w zakresie wyszukania optymalnego rozwiązania problemu badawczego oraz opisania tego rozwiązania w sposób szczegółowy i precyzyjny.

 

Ekspert merytoryczny będzie również weryfikował i oceniał, czy wypracowany ostatecznie zakres usługi badawczej zawarty w karcie projektu spełnia kryteria formalne dopuszczające do ostatecznej oceny przez Komitet Inwestycyjny.

 

Wśród najważniejszych korzyści, jakie może dać udział w projekcie w charakterze eksperta merytorycznego należy wymienić:

  • możliwość nawiązania długotrwałej współpracy z biznesem,
  • rozszerzenie swojego portfolio oferowanych usług,
  • nabycie dodatkowego doświadczenia,
  • korzyści finansowe.
  • Nabór ekspertów prowadzony jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Do współpracy zostaną zaproszeni kandydaci, którzy zdobędą największą ilość punktów w ogłoszonym konkursie niezależnie dla każdego obszaru ISP.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania swoich aplikacji.

 

Niezbędna dokumentacja konkursowa 

 

UWAGA! OSOBY FIZYCZNE nie mogą logować się na platformie, a jedynie kontynuować jako niezalogowane (szary przycisk po lewej stronie).

 

Zgłoszenie kandydatury możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez powyższą platformę.

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje