layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Cykl spotkań i konsultacji indywidualnych dla cudzoziemców przebywających na terenie Pomorza

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zorganizuje cykl spotkań i konsultacji indywidualnych dla cudzoziemców przebywających na terenie Pomorza. Celem inicjatywy pt. „Mieszkam i pracuję w Pomorskiem. Wsparcie obcokrajowców” jest pomoc w znalezieniu pracy zgodnej z umiejętnościami i kwalifikacjami cudzoziemców.


Harmonogram spotkań i tematyka dostępne są poniżej oraz na stronie internetowej cudzoziemcy | WORTAL (praca.gov.pl). Spotkania są bezpłatne, odbywają się w formule online i stacjonarnej, są prowadzone w języku polskim przez doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Zgłoszenia udziału w webinarach/spotkaniach należy przesłać na adres doradcysl@wup.gdansk.pl lub telefonicznie pod nr 59/ 84 68 303.

 

Ideą wydarzenia jest wspieranie cudzoziemców, którzy mieszkają, pracują, uczą się lub studiują na Pomorzu w znalezieniu pracy zgodnej z ich umiejętnościami i aspiracjami oraz w adaptacji do nowego otoczenia zawodowego.

 „Mieszkam i pracuję w Pomorskiem. Wsparcie cudzoziemców” to cykl bezpłatnych indywidualnych konsultacji zawodowych, webinarów, warsztatów i grupowych spotkań informacyjnych prowadzonych przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. W trakcie spotkań doradcy zawodowi poruszą tematy związane z pomorskim rynkiem pracy, przedsiębiorczością, przygotowaniem profesjonalnego CV czy przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie konsultacji indywidualnych osoby biegle posługujące się językiem polskim będą mogły skorzystać z bezpłatnych narzędzi doradczych, określić swój profil zawodowy, poznać talenty i mocne strony oraz zaprojektować dalszą ścieżkę rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Skorzystanie z oferty ma pomóc uczestnikom w odnalezieniu się  na lokalnym rynku pracy, dostosowaniu swoich kwalifikacji do potrzeb pracodawców i przeciwdziałaniu podejmowania zatrudnienia poniżej swoich kompetencji.

 

  • 12 czerwca 2024 (10.00 - 11:30)

Webinar „Aktywne poszukiwanie pracy. Rynek pracy”

Webinar ma na celu wsparcie cudzoziemców w zdobyciu wiedzy i umiejętności, potrzebnych do skutecznego poszukiwania pracy na lokalnym rynku pracy. Uczestnicy poznają uwarunkowania współczesnego rynku pracy.

Prowadzący: Ewa Olszówka, Sylwia Kozłowska-Zapiec

Miejsce: spotkanie online

 

  • 12 czerwca 2024 (12.00 - 13:30)

Webinar „Instrumenty rynku pracy”

Podczas spotkania uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnorodnych form wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, takich jak staże, doposażenie, prace interwencyjne i inne. Uczestnicy będą mogli się dowiedzieć, jak wykorzystać dostępne narzędzia i zwiększyć swoje szanse na szybsze znalezienie pracy w lokalnym środowisku zawodowym.

Prowadzący: Aneta Blank-Kornacka, Joanna Pępko

Miejsce: spotkanie online

 

  • 26 czerwca 2024 (10.00 - 13:00)

Warsztat stacjonarny „Zakładam własną firmę”

W trakcie warsztatu uczestnicy zdobędą informacje na temat procedur przy zakładaniu własnej firmy, będą mogli sprawdzić, czy pomysł na firmę ma szansę na realizację, poznają instytucje wspierające pracodawców

Prowadzący: Krzysztof Świętalski

Miejsce: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku

Rekrutacja zakończona

 

 

Ważne!!

Liczba oraz tematyka spotkań może się zmieniać, w miarę potrzeb zgłaszanych przez zainteresowane instytucje.

 

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania spotkań „szytych na miarę” z zakresu podejmowania pracy przez cudzoziemców oraz adaptacji do nowego otoczenia zawodowego. Terminy spotkań i formuła do uzgodnienia we współpracy z WUP w Gdańsku.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje