Biuro Izby nieczynne

Biuro Izby nieczynne

Informujemy, że w dniach 29.04–3.05 biu­ro Regionalnej Izby Gospodarczej będzie nie­czyn­ne.

Korespondencję pro­si­my prze­ka­zy­wać do biu­ra fir­my SESCOM (IV pię­tro).

Za wszel­kie nie­do­god­no­ści prze­pra­sza­my.