layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Aktualizacja kierunków badawczych Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 3 (ISP3) – zaproszenie do dyskusji

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami porozumienia na rzecz ISP3, określone w nim priorytetowe kierunki badawcze powinny podlegać okresowej aktualizacji, ze względu na postęp technologiczny, zmieniającą się legislację, jak również zmiany na pozycjach graczy istotnych z punktu widzenia rozwoju specjalizacji. Obecny kształt priorytetowych kierunków badawczych dla ISP3 pozostaje niezmieniony od momentu powołania do życia I Porozumienia na rzecz ISP3. Od momentu powołania I Porozumienia, zaszło wiele zmian w sferze politycznej, prawnej, jak również technologicznej, część zapisów uległa dezaktualizacji w wyniku wycofania się z Porozumienia podmiotów posiadających potencjał do prac B+R nad wybranymi zagadnieniami. 

 

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa, jako specjalistów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji aktywnych w obszarach tematycznych związanych z energetyką, z zaproszeniem do dyskusji na temat aktualizacji kierunków badawczych ISP3. Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu wewnętrznym, podczas którego planujemy dokonać przeglądu dotychczasowych kierunków, dokonać oceny ich adekwatności do obecnych uwarunkowań oraz wskazać nowe kierunki, odpowiadające potrzebom sektora. Wypracowane propozycje zostaną następnie przekazane Radzie ISP3 oraz przedyskutowane podczas kolejnego spotkania Rady. Po uzgodnieniach, zostaną one przyjęte uchwałą i staną się obowiązującym zakresem kluczowych kierunków badawczych Porozumienia ISP3.

 

Link do obecnego kształtu omawianych kierunków - SPRAWDŹ.

 

Proponowany termin spotkania: 21 kwietnia, formuła online.

Link do spotkania w aplikacji Teams - KLIKNIJ.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje