Zmiany w dokumentach statutowych

Zmiany w dokumentach statutowych

Członkowie Izby podczas Walnego Zgromadzenia wyrazili chęć i zgodę na zmianę dokumentów statutowych:

Zmiany zostały wprowadzone, aby zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie RiGP oraz polepszyć przepływ informacji.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.