Zmarł Leszek Miazga

Zmarł Leszek Miazga

Odszedł tak nagle, że ani uwie­rzyć, ani się pogo­dzić.”

Z ogrom­nym żalem zawia­da­mia­my, że we wto­rek, 26 lute­go odszedł nagle nasz Prezes, Szef oraz wspa­nia­ły Kolega, Leszek Miazga.

Cześć Jego Pamięci!

Informacje na temat uro­czy­sto­ści pogrze­bo­wych prze­ka­że­my w póź­niej­szym ter­mi­nie