•  

zaproszenie do udziału w misji gospodarczej do Chin – „Growth for Chengu” 21 - 23 październik

zaproszenie do udziału w misji gospodarczej do Chin – „Growth for Chengu” 21 - 23 październik


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w imieniu Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Biura Województwa Pomorskiego w Brukseli zaprasza do udziału w misji gospodarczej do Chin – „Growth for Chengu”, która odbędzie dniach 21-23.10.2014 roku.

Jest to misja związana z działaniami rządu chińskiego ukierunkowanego na rozwój centralnych i zachodnich Chin, i realizowana jest w ramach relacji Chiny – Unia Europejska.

Na czele misji gospodarczej, składającej się z przedstawicieli instytucji wspierania biznesu i przedsiębiorstw,  będzie Pan Daniel Calleja- Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu .

Misja będzie połączona z udziałem w IX Targach EU - China and Business Technology Cooperation. Organizatorzy targów spodziewają się około 800 do 1000 uczestników – przedstawicieli MSP, klastrów, organizacji wpierania biznesu, instytucji naukowo badawczych oraz władz.

Spotkania będą tłumaczone na język chiński i angielski.

Poniżej zamieszczamy linki do bardziej szczegółowych informacji i miejsca gdzie należy zgłosić swój udział: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/daniel-calleja/asia/china/index_en.htm  .

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: