•  

Zaproszenie do udziału w badaniu Małe granty - weryfikacja instrumentu wsparcia B+R dla przedsiębiorców

Zaproszenie do udziału w badaniu Małe granty - weryfikacja instrumentu wsparcia B+R dla przedsiębiorców


W imieniu Excento – spółki celowej Politechniki Gdańskiej ds. komercjalizacji wyników badań – zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dla przedsiębiorców.

Excento przygotowuje się – we współpracy z wiodącymi uczelniami Pomorza (Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym) – do uruchomienia projektu, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie małych projektów badawczo-rozwojowych (o wartości do 200 tys. zł) służących do:

  • wstępnego zweryfikowania pomysłów technologicznych mających praktyczne zastosowanie dla przedsiębiorstwa,
  • nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej z zespołami naukowców (głównie z pomorskich uczelni ale nie tylko),
  • przygotowania większych projektów badawczo-rozwojowych, które mogłyby skutecznie uzyskać dofinansowanie ze środków publicznych.

Przygotowując ostateczny kształt tego instrumentu Excento zwróciła się do Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza z prośbą o zweryfikowanie wśród przedsiębiorców skali zapotrzebowania na takie wsparcie, jego kluczowych założeń oraz docelowej grupy podmiotów, dla których będzie ono użyteczne.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli Excento na lepsze dostosowanie planowanego instrumentu do Państwa potrzeb.

ANKIETA (tutaj)

W ramach podziękowania za przekazanie swojej opinii w ankiecie, Excento zaprosi Państwa do udziału w spotkaniu, podczas którego ekspert oceniający wnioski w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2015-2016 przekaże praktyczne informacje o prawidłowym konstruowaniu projektów badawczych i formułowaniu aplikacji, sposobie oceniania oraz najczęściej pojawiających się błędach powodujących nieuzyskanie dofinansowania. Na spotkaniu tym podsumowane ostaną również wnioski z niniejszych konsultacji. Spotkanie to jest planowane na 15 listopada br. – jeśli będą Państwo zainteresowani udziałem, w spotkaniu, prosimy o zaznaczenie tego w ankiecie.  

Dziękujemy!

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: