•  

XI Krasnojarskie Forum Ekonomiczne

XI Krasnojarskie Forum Ekonomiczne


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Irkucku (Rosja, Syberia) ma zaszczyt i przyjemność poinformować Państwa, że w dniach 27 lutego - 1 marca 2014 r. w Krasnojarsku, stolicy Kraju Krasnojarskiego (Rosja, Syberia) odbędzie się kolejne, XI Krasnojarskie Forum Ekonomiczne. Jest to ważne i prestiżowe coroczne wydarzenie o wymiarze międzynarodowym, w którym tradycyjnie biorą udział przedstawiciele kierownictwa Rządu Rosji, z Premierem FR na czele. Forum to pomyślane jest jako platforma do dyskusji nad strategią rozwoju i perspektywami gospodarczymi Rosji, a także prezentacji potencjału gospodarczego jej regionów, ze szczególnym uwzględnieniem Syberii. Tegoroczna edycja Forum odbywa się pod hasłem: "Rosja - nowe źródła wzrostu". 

 

W ramach  Krasnojarskiego Forum Ekonomicznego odbędzie się Forum Izb Przemysłowo-Handlowych Syberii. Organizatorzy tego wydarzenia wystąpili z propozycją, by do jego programu włączyć spotkanie z przedstawicielami władz regionów (województw) Polski, a także polskich regionalnych izb gospodarczych i instytucji samorządu gospodarczego . Takie spotkanie stanowić by mogło znakomitą okazję do prezentacji potencjału województw polskich w różnych dziedzinach, zapoznania się z ofertą  regionów rosyjskich, a także omówienia możliwości wzajemnej współpracy. Dane spotkanie mogłoby również stać się inspiracją do nawiązania kontaktów międzyregionalnych i współpracy między miastami. W naszej opinii, powyższa propozycja jest godna rozpatrzenia, z uwagi na charakter samego przedsięwzięcia. Stwarzałoby ono bowiem możliwość dotarcia z ofertą polską jednocześnie do szeregu regionów Syberii, które dzielą od siebie znaczne odległości, jak również zapoznania się z ich ofertą oraz nawiązania roboczych kontaktów. 

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: