•  

Współpraca i rozwój – wzrost potencjału firm klastra Interizon

Współpraca i rozwój – wzrost potencjału firm klastra InterizonProjekt Interizon powstał w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i potrzeby piętnastu firm (7 mikro, 4 małych, 4 średnich), które działają w szeroko rozumianym przemyśle elektronicznym i informatycznym, jako producenci gotowych wyrobów elektronicznych i podzespołów.

Prognozy gospodarcze wskazują, ze Polska w roku 2015 będzie jednym z głównych rynków IT Europy Środkowo-Wschodniej, tak więc celem projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego i wzrost udziału w rynku, poprzez  podniesienie kompetencji pracowników firm biorących udział w projekcie.

Zakres szkoleń będzie obejmował między innymi następujące zagadnienia z wiedzy: informatycznej, zarządczej, sprzedażowej i osobistej. Ze szkolenia docelowo ma skorzystać 128 pracowników.

RIGP jest liderem projektu i realizuje go w partnerstwie z Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia. Fundacja została powołana w 2011 r. przez Pomorski Klaster ICT posiadający status klastra kluczowego dla Regionu Pomorza, uznany przez niezależną firmę Deloitte za najlepszy klaster w Polsce. Celem działalności Fundacji jest rozwój kapitału ludzkiego dla potrzeb branży ICT realizowany poprzez aktywne działania na rzecz współpracy środowisk: gospodarczego, naukowego i administracji.

Podwykonawcą odpowiedzialnym za organizację i realizację szkoleń jest firma Combidata Poland Sp. z o.o., która od wielu lat jest jedną z największych informatycznych firm edukacyjnych w Polsce.

Projekt realizowany jest od września 2013 r. i potrwa do końca października 2014 r.

Projekt jest formalnie rekomendowany do realizacji dzięki Uchwale Rady INTERIZON – Pomorskiego Klastra ICT.
 
 

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Współpraca i rozwój – wzrost potencjału firm klastra Interizon” który dedykowany jest członkom Pomorskiego Klastra Interizon. Projekt obejmuje realizację szkoleń dla pracowników firm z szerokiej tematyki obejmującej między innymi następujące zagadnienia: IT, zarządzanie, HR, sprzedaż i marketing oraz szkolenia menedżerskie, interpersonalne i osobiste. 

Zapraszamy na portal projektu: www.interizon.eduportal.pl

 

 

                                  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: