•  

Wizyta przedstawicieli Korei Południowej w Gdańsku

Wizyta przedstawicieli Korei Południowej w Gdańsku


26 lipca br. w Gdańsku, odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu Korei Południowej

z władzami województwa pomorskiego.

Spotkanie odbyło się z marszałkami województwa pomorskiego: Mieczysławem Strukiem, Wiesławem Byczkowskim oraz przedstawicielami Agencji Rozwoju Pomorza, Invest in Pomerania oraz Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Z ramienia RIGP wystąpił Pan Leszek Miazga, który przedstawił działania misyjne Izby pod kątem współpracy zagranicznej w tym projekt Brokera Eksportu.

Podczas spotkania prowadzone były rozmowy na temat wzajemnych relacji gospodarczych. Podejmowano też kwestie związane z wymianą studentów oraz prowadzenia wspólnych projektów badawczych.

Istnieje możliwość uczestniczenia w projekcie stażowym, który trwa od lipca 2017 r., a zakończy się

w marcu 2018 r. Projekt stażowy jest jednym z elementów współpracy międzynarodowej.

- staże są płatne (zarówno dla uczniów/studentów jak i opiekunów stażu),

- staż trwa miesiąc,

- branże: turystyka, logistyka, informatyka, rolnictwo.

Zapraszamy przedsiębiorców kontaktu z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, w celu przyjęcia stażystów: biuro@rigp.pl

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: