•  

Twój biznes w Białorusi Międzynarodowe warsztaty praktyczne, 27-28 lutego 2014 r Warszawa

Twój biznes w Białorusi Międzynarodowe warsztaty praktyczne, 27-28 lutego 2014 r Warszawa


Najważniejsze zagadnienia (wybrane):

  • Najnowsze regulacje prawne eksportu do Unii Celnej na przykładzie Białorusi ( regulacje i kwestie prawne dostawy towaru do UC itp.)
  • Dostawa towaru na Białoruś – regulacje prawne ( Organy celne, Procedury celne, Certyfikacja towarów i usług, Rozliczenia w obrocie towarowym, Możliwości dostaw towarów do innych państw itp.)
  • Twój biznes w Białorusi ( Perspektywy rynku (sektorów gospodarki, Kwestie prawne, formalności i koszty przy rejestracji oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorstwa, System podatkowy na Białorusi, Kwestie prawne i ekonomiczne zatrudnienia pracowników na Białorusi, Kwestie prawne i ekonomiczne systemu ubezpieczeń gospodarczych na Białorusi itp.)

Szczegóły: http://www.euro-con.pl/wydarzenia/warsztaty/321-twoj-biznes-w-bialorusi

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: