•  

Transport Week - debata o infrastrukturze.

Transport Week - debata o infrastrukturze.


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zaprasza na Transport Week 2018!

Ósma edycja Transport Week, jednego z najpopularniejszych wydarzeń poświęconych branży TSL, już coraz bliżej. Konferencja, która odbędzie się w dniach 6-8/3/2018, tradycyjnie już pęka w szwach od zakresu tematów oraz wydarzeń towarzyszących.

Łatwo jest zagubić się we wszystkich atrakcjach będących częścią Transport Week. Aby ułatwić wybór uczestnikom, organizatorzy zamieścili poniżej kilka najciekawszych pozycji znajdujących się w programie.

Dzień I – Pomorze 2030 - debata z udziałem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Przed oddaniem się problematyce międzynarodowej branży logistycznej, uczestnicy Transport Week będą mieli okazję przyjrzeć się bliżej kwestiom związanym z rozwojem infrastruktury transportowej w regionie, podczas debaty organizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. 

 

Plan debaty:

12:30 – 14:15 Sesja I: Drogi, koleje, porty w 2030 – inwestycje infrastrukturalne

• Projekty rozwoju infrastruktury transportowej na Pomorzu w nadchodzących latach (drogi, koleje)

• Rozwój infrastruktury portowej w perspektywie 2030

• Wpływ wzrostu przeładunku w portach w perspektywie 2030 na obciążenia infrastruktury lądowej w województwie pomorskim

• Zarządzanie i optymalizacja towarowym transportem lądowym

• Rewitalizacja wodnych dróg śródlądowych kluczem do dalszego rozwoju transportu na Pomorzu

Sesja Q&A 

14:15 – 14:45 Przerwa Kawowa

14:45 – 16:00 Sesja II: Innowacje, digitalizacja, start-upy – szanse dla rozwoju sektora TSL 2030

• Czy rozwój sektora TSL kreuje popyt na innowacje i na nowe rodzaje usług i start-upy?

• Przegląd projektów badawczo-rozwojowych w sektorze TSL w regionie

• Port Community Systems – kiedy? Realny wpływ na branżę portową

• Start-up’y - czy rozwój branży TSL stwarza szanse na nowe usługi, biznesy, start-upy

Sesja Q&A

16:00 – 17:30 Business Mixer - Szansa dla uczestników na nawiązanie bliższych relacji:

• Z przedstawicielami firm mających bezpośredni wpływ na duże inwestycje w regionie

• Z przedstawicielami firm zarządzającymi projektami rozwojowymi

• Prezentacja inkubatorów i start-upów

 

Dzień II – bliższe spojrzenie na projekty rozwoju portów

Znany tradycyjnie jako główny dzień każdej edycji Transport Week, drugi dzień konferencji poświęcony jest przede wszystkim projektom rozwoju portów i terminali w Europie.

Dzień III – wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku

Branża TSL nie może zignorować znaczenia chińskich planów związanych z Nowym Jedwabnym Szlakiem oraz tzw. Belt and Road Initiative (BRI). 

Więcej niż konferencja

Prócz głównych elementów programu, Transport Week oferuje uczestnikom szereg wydarzeń towarzyszących. 

Agenda spotkań.

Strona wydarzenia.

Rejestracja.

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: