•  

Seka S.A.

Seka S.A.


Branża: 
Szkolenia
Branża: 
Doradztwo

Rozpoczęliśmy działalność w 1988 r. W tym czasie firma została przekształcona od spółki SEKA Sp. z o.o. do obecnej formy, to jest SEKA S.A.

Prowadzimy działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem oddziałów terenowych w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu oraz kilkunastu przedstawicieli regionalnych w największych miastach Polski.

Dowodem wysokiej jakości naszych usług jest prowadzenie działalności zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością spełniającym wymagania normy PN-EN ISO 9001:2008, co zostało potwierdzone przez audytorów zewnętrznych.

SEKA S.A. została wyróżniona w konkursie na Mazowiecką Firmę Roku 2002 w kategorii EDUKACJA.

W latach 2003 - 2009 oraz w 2012 r. SEKA S.A. została zaliczona do prestiżowego grona Gazel Biznesu, czyli przedsiębiorstw, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe, dynamicznie się rozwijają oraz są rzetelnymi partnerami biznesowymi.

Ponadto w 2013 r. SEKA S.A. została laureatką konkursu Mazowiecka Firma Równych Szans zorganizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

SEKA S.A. Oddział w Gdańsku posiada uprawnienia placówki kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i wpisana jest do rejestru 7/U/97/

Jako placówka edukacyjna uzyskaliśmy potwierdzenie naszych kompetencji w zakresie organizacji szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jako Jednostka Edukacyjna przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie: JE-15/2004

Nasi trenerzy, instruktorzy, wykładowcy również posiadają akredytację CIOP-PIB w wybranych zakresach.

Przedmiot działalności:

* outsourcing w zakresie nadzoru nad warunkami pracy [zewnętrzne służby bhp i ppoz.];

* szkoleniach bhp w formie e-learningu [ponad 20 produktów szkoleniowych – własna platforma edukacyjna];

* doradztwie w zakresie ochrony środowiska [w tym: naliczanie opłat, tworzenie operatów, seminaria specjalistyczne, promocja dobrych praktyk];

* doradztwie w zakresie prawa pracy oraz w sprawach personalnych [m.in.: reprezentowanie pracodawców – zastępstwo procesowe, seminaria – warsztaty specjalistyczne];

* szkoleniach z dziedzin: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, umiejętności miękkich, bezpieczeństwa i higieny pracy, rachunkowości i finansów oraz szkoleniach zawodowych [w tym.: pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia, uprawnienia energetyczne, uprawnienia operatorów transportu bliskiego].

Kontakt
Wały Piastowskie 1
80-958
Gdańsk
Telefon: 
58 305 31 36
E-mail: 
gdansk@seka.pl
www: 
http://www.seka.pl
Izba  / Aktualności  / Wydarzenia  / Projekty  / Kontakty biznesowe  / Współpraca międzynarodowa  / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
           
Wykonanie strony: