•  

R&D w biznesie - rozmowa z Prezesem RIGP i Sescom S.A. S.Halbrytem

R&D w biznesie - rozmowa z Prezesem RIGP i Sescom S.A. S.Halbrytem


Innowacje są kluczem do rozwoju i budowania nowej wartości dla biznesu. Firmy potrzebują ich, by skutecznie konkurować, dlatego coraz częściej angażują się w działalność badawczo-rozwojową.

- Innowacje stanowią fundament nowoczesnego biznesu, gdyż pozwalają oferować klientom zawsze aktualną wartość, adekwatną do bieżących potrzeb – uważa Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Sescom.

Do efektywnego prowadzenia działań innowacyjnych, konieczne jest jednak ich odpowiednie ulokowanie w strukturze firmy.  W Sescom odpowiada za to osobny departament - Innovation Lab. Firma współpracuje też z Bałtyckim Centrum Transferu Technologii, czego efektem jest poszerzanie współpracy ze światem nauki i analiza możliwości komercyjnego wykorzystania pracy naukowców.

Projekty R&D wymagają wsparcia

Sescom wykorzystuje ogromny potencjał drzemiący w innowacjach. Firma stawia na technologie, nie boi się eksperymentować i szuka nowych szans, analizując rynek i trendy. Skala działania i doświadczenie pozwalają bezpiecznie testować i wdrażać nowe rozwiązania.

W samej firmie i wokół niej pojawia się coraz więcej pomysłów, które mogą być realizowane w formule badawczo-rozwojowej. Sescom postanowił więc nawiązać współpracę z firmą zewnętrzną, która ma wspierać Innovation Lab w zakresie zarządzania i komercjalizacji procesów badawczo-rozwojowych. Wybór padł na Bałtyckie Centrum Transferu Technologii.

- BCTT skupia specjalistów w administrowaniu projektami R&D i transferach technologii. Ich wiedza i doświadczenie w tym obszarze umożliwiają efektywne działania – mówi prezes Halbryt.

Dzięki takiej kooperacji możliwe jest efektywne wykorzystanie innowacji i transfer technologii w modelu B2B. 

- Wspieramy Sescom w realizacji projektów obarczonych ryzykiem charakterystycznym dla innowacyjnych przedsięwzięć. Odrębna, wyspecjalizowana struktura pozwala sprawniej realizować pracę i szybciej osiągnąć efekty – dodaje Piotr Maksyś, Agent Innowacji w BCTT.

Korzyści: konkurencyjność i rozwój pracowników

Wdrażając innowacje i realizując projekty R&D Sescom osiąga swoje cele biznesowe. Utrzymuje przewagę rynkową nad konkurentami z branży, dostarcza klientom usługi wysokiej jakości, odpowiadające ich potrzebom i rozwija się zgodnie z dynamiką wymagającego rynku, jakim jest retail. W ostatnim czasie firma wdraża rozwiązania cyfrowe.

- Wspieramy rozwój klientów w efektywny sposób, z wykorzystaniem wiedzy, technologii i najnowszej metodologii. Mając to na uwadze, stale rozwijamy i aktualizujemy ofertę i nasze kompetencje – mówi prezes Sławomir Halbryt.

Prezes Sescom zdaje sobie sprawę, że projekty innowacyjne wymagają czasu. Pewne inicjatywy na dziś są mało realne, czasem wręcz ryzykowne, gdyż nie wiadomo czy przyjmą się na rynku. Jednak za kilka lat, mogą stać się pożądane na rynku.

-  Dzięki współpracy Sescom i BCTT, możemy w bezpieczny sposób kreować i weryfikować nowe projekty – mówi prezes Halbryt - Inwestujemy w kapitał ludzki i umożliwiajmy pracownikom realizację własnych pomysłów. Dzięki BCTT możemy zaoferować profesjonalną pomoc przy pracach badawczych i wdrożeniowych.

Ambitne plany, aktywne działania

Działania innowacyjne firmy prowadzone wspólnie z BCTT dotyczą głównie technologii, ale także obszaru IT czy zarządzania. Rozwijany jest  m.in. projekt analizy przepływu prądu i pracy sieci energetycznych. W pracach tych uczestniczą też naukowcy z Politechniki Gdańskiej, a celem jest stworzenie rozwiązań i urządzeń, które pozwolą ograniczyć zużycie energii w placówkach sieciowych.

Trwają też prace nad nową platformą analityczną SES-BI, która ułatwi zarządzanie nieruchomościami poprzez szerokie wykorzystanie analizy danych. Opracowane zostało już studium wykonalności projektu. W kwietniu firma składa wniosek o dofinansowanie w drugim etapie programu SME Horyzont 2020 związane bezpośrednio z jej opracowaniem i komercjalizacją.

BCTT chce również dać szansę młodym naukowcom do zgłaszania pomysłów. Stale monitoruje też sygnały z mniejszych firm, które ze względu na swój rozmiar nie mają zaplecza do samodzielnej realizacji projektów R+D. Najlepsze z nich mogą liczyć na wsparcie technologiczne i biznesowe.

- Innovation Lab i BCTT traktujemy jako szansę na pozyskanie i wykorzystanie nowych technologii. Na bieżąco obserwujemy rynek innowacji i weryfikujemy, które z nich powinny znaleźć komercyjne zastosowanie – podsumowuje prezes Halbryt.

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: