•  

Razem do zawodu

Razem do zawodu


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Zaprasza wszystkich uczniów pomorskich szkół zawodowych do udziału w konkursie zawodowym„Razem do zawodu”
w branżach:

ICT i elektronika
Transport, logistyka i motoryzacja
Turystyka, sport i rekreacja
B
udownictwo

 

Konkurs odbędzie się w ramach projektu  „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2).

Głównym celem konkursu „Razem do zawodu” jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionu w obszarach odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom rynku pracy poprzez przygotowanie kompetentnych kadr na rynek pracy.

Szczegółowym celem konkursu „Razem do zawodu” jest zainspirowanie uczniów do podjęcia pracy zespołowej nad wspólnym przedsięwzięciem wykorzystującym wiedzę oraz umiejętności z zakresu Budownictwo metodą projektu edukacyjnego. 

 

Konkurs składa się z 4 etapów:

I etap – obejmuje nadsyłanie przez organ prowadzący Karty zgłoszeniowej do Konkursu w terminie do 16.02.2018 roku.

II etap – obejmuje nadsyłanie przez Szkołę Karty Projektu w terminie do 02.03.2018 roku.
III etap – obejmie ocenę nadesłanych Kart Projektów, zawierających syntetyczny opis projektu pod względem formalnym oraz merytorycznym w terminie 05-09.03.2018 roku.

Projekty, które przejdą ocenę formalną i merytoryczną zostaną zakwalifikowane do IV etapu konkursu.

IV etap – obejmuje prezentację przez zespół projektowy projektu przed Komisją Konkursową – Konkursu „Razem do Zawodu”.

Podczas finału nastąpi ogłoszenie zwycięzców oraz uroczyste wręczenie nagród.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku
al. Grunwaldzka 472
D, 80-309 Gdańsk
Pani Paulina Suchecka, tel. 506-120-229, e-mail: staze@rigp.pl

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: