Projekt e-migracja

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym projekcie Muzeum Emigracji w Gdyni!


Polacy zajmują istotne miejsce w dziejach migracyjnych Europy i świata. W związku z tym obecność Polaków jest współcześnie dostrzegalna na wszystkich kontynentach, a liczebność diaspory polskiej szacuje się na około 20 milionów. Jednocześnie, zgodnie z opublikowanymi przez GUS danymi, poza granicami państwa polskiego w 2016 r. przebywało czasowo, tj. ponad 3 miesiące, ponad 2,5 mln mieszkańców naszego kraju.

Dziś doświadczeni i wykształceni Polacy pracują w międzynarodowych korporacjach, ośrodkach badawczo-rozwojowych, renomowanych uczelniach oraz firmach na całym świecie, często zajmując wyższe stanowiska kierownicze. Wielu emigrantów znalazło zatrudnienie w sektorze związanym z nowymi technologiami, są właścicielami firm lub start-upów działających na globalnym rynku. Polscy studenci od lat regularnie znajdują się w finałach prestiżowych konkursów programistycznych. Najlepsi znajdują zatrudnienie w czołowych firmach na świecie.

W ramach projektu muzeum założyło sobie za cel zidentyfikować, zbadać, opisać oraz wypromować tzw. polską diasporę technologiczną na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Badanie kierowane jest do osób, które pracują w szeroko rozumianej branży innowacji i nowoczesnych technologii, związani są z kulturą cyfrową; są programistami, innowatorami, właścicielami start-upów, projektantami gier, ale też pracują w otoczeniu środowiska technologicznego jako artyści, kuratorzy, prawnicy, politycy, biznesmeni, lobbyści.

Prosimy o wypełnienie ankietyhttp://e-migracja.eu.