•  

Program stażowy – pozyskaj młodego i zaangażowanego pracownika!

Program stażowy – pozyskaj młodego i zaangażowanego pracownika!


Program stażowy – pozyskaj młodego i zaangażowanego pracownika!

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zaprasza wszystkich zainteresowanych pracodawców do wzięcia udziału w programie stażowym! Staż podejmą studenci z kierunków Stosunki Międzynarodowe oraz Wojsko w Systemie Służby Publicznych Akademii Marynarki Wojennej. Staż płatny w ramach środków UE – Europejski Fundusz Społeczny – Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Projekty „Wysokiej jakości staże dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe AMW” oraz „Wysokiej jakości staże dla studentów kierunku wojsko w systemie służb publicznych AMW” w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej skierowane są do wszystkich zainteresowanych pracodawców, chcących dołączyć do swojego zespołu młodych i zaangażowanych pracowników w ramach 3-miesięcznego stażu.

Stażyści otrzymają wynagrodzenie z funduszu UE w wysokości 8 000 zł brutto za okres 3 miesięcy, pracodawcy natomiast poza lojalnym pracownikiem otrzymają dodatkowe dofinansowanie w wysokości 1 000 zł za każdego studenta. Studenci podejmujący staż otrzymają zwrot za dojazdy i wynajęcie mieszkania, jeżeli miejsce pracy jest oddalone o co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania.

Wymagania formalne projektu – staż musi trwać nieprzerwanie przez 3 miesiące (360h, około 30h tygodniowo). Ostateczny termin na zakończenie stażu to wrzesień 2018 roku. Jedna instytucja może pozyskać maksymalnie 4 studentów.

 

Kontakt w razie zgłoszenia udziału w projekcie: 

s.lizakowska@amw.gdynia.pl

tel. 888 47 66 50

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: