•  

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.


Branża: 
Finanse
Branża: 
Doradztwo

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. utworzono w dniu 7 grudnia 2001r. z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, Agencji Rozwoju Pomorza S.A. i Gminy Miasta Gdynia. Udziałowcami Funduszu są również Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. oraz gminy z terenu woj. pomorskiego.

PRFPK jest wyspecjalizowaną instytucją nastawioną na wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń na zaciągane kredyty, leasingi i pożyczki. Celem Funduszu jest jednocześnie pośrednio tworzenie nowych miejsc pracy poprzez pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości.

Przedmiot działalności:

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, a także zmieniające się oraz zróżnicowane terytorialnie oczekiwania małych i średnich przedsiębiorców, wymagają systemowego dostosowania instytucji finansowych w zakresie udzielanych kredytów i poręczeń.

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. udziela poręczeń kredytów i pożyczek zaciąganych przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego. Poręczenie może objąć maksymalnie 70% kapitału kredytu/pożyczki (bez odsetek i innych kosztów) i nie może przekroczyć 700 tys. zł w przypadku kredytów inwestycyjnych lub 600 tys. zł w przypadku kredytów obrotowych. Poręczenie może trwać maksymalnie 8 lat, ale nie dłużej niż przez cały okres kredytowania.

Podstawowym celem działalności Funduszu jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, w tym inwestycji, dla przedsiębiorców działających na terenie województwa pomorskiego. Realizując tę funkcję Fundusz stymuluje strumień środków kredytowych jaki trafia do tego sektora.

 

Kontakt
Ul. Szara 32/33
80-116
Gdańsk
Telefon: 
58 320 34 05
Faks: 
58 320 36 37
E-mail: 
prfpk@prfpk.com.pl
www: 
www.prfpk.pl
Izba  / Aktualności  / Wydarzenia  / Projekty  / Kontakty biznesowe  / Współpraca międzynarodowa  / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
           
Wykonanie strony: