•  

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.


Branża: 
Inkubatory/Parki przedsiębiorczości
Branża: 
Doradztwo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje inwestorom pomoc publiczną w postaci częściowego zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości od 40-70% zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy.Pomorska SSE obejmuje 19 podstref położonych w trzech województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Łączna powierzchnia terenów strefowych: 1239,9554 ha z czego 170 ha znajduje się w woj. zachodniopomorskim, 610,31 ha w woj. kujawsko-pomorskim, natomiast  459,64 ha - to tereny na obszarze województwa pomorskiego. Tereny objęte granicami Pomorskiej SSE są zazwyczaj wyposażone w infrastrukturę techniczną, atrakcyjnie zlokalizowane oraz posiadają plany bądź studium zagospodarowania przestrzennego.Strategicznym projektem Firmy jest Gdański Park Naukowo – Technologiczny, stanowiący idealne miejsce współpracy nauki z biznesem, w szczególności komercjalizacji badań naukowych. Ostatnim, sztandarowym projektem PSSE sp. z o.o. jest zagospodarowanie terenów po byłej Stoczni Gdynia i utworzenie tam nowoczesnego centrum biznesu i przemysłu.Strefą zarządza Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., której udziałowcami są Skarb Państwa oraz samorządy lokalne.Najwięksi inwestorzy: Flextronics, Jabil Circuit, Polpharma, Bridgestone, Sharp, Orion, Cargotec, International Paper.Przedmiot działalności: - 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Kontakt
ul. Władysława IV 9
81-703
Sopot
Telefon: 
58 555 97 10
Faks: 
58 555 97 11
E-mail: 
sekretariat@strefa.gda.pl
Izba  / Aktualności  / Wydarzenia  / Projekty  / Kontakty biznesowe  / Współpraca międzynarodowa  / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
           
Wykonanie strony: