Podsumowanie Walnego Zgromadzenia

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia

Serdecznie dziękujemy za wspólny udział w Walnym Zgromadzeniu członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wspólnie spędzić ten czas.