•  

PBS Spółka z o.o.

PBS Spółka z o.o.


Branża: 
Doradztwo

PBS jest największą polską firmą badawczą.

Oferujemy badania opinii i rynku we wszystkich technikach ilościowych i jakościowych. Do grona naszych największych klientów należą wiodące firmy z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, finansowej, edukacyjnej oraz dóbr szybkozbywalnych (FMCG) i trwałych.

PBS posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego przyznany przez Ministra Gospodarki i kontynuuje aktywność w dziedzinie badań społecznych. Prowadzimy projekty z zakresu rynków pracy, badania nastrojów społecznych, ewaluacje programów społecznych oraz projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

PBS jest członkiem założycielem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) — branżowej organizacji zrzeszającej czołowe polskie firmy badawcze. Od początku uczestniczymy w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) oraz Programie Kontroli Jakości Bezpieczeństwa Informacji (PKJBI) skupionych na określeniu i egzekwowaniu najwyższych standardów realizacji badań. W ramach tych programów posiadamy certyfikaty we wszystkich kategoriach. Jesteśmy także członkiem Business Centre Club (BCC).

 Portfolio

Kontakt
Junaków 2
81-812
Sopot
Telefon: 
58 550 60 70
E-mail: 
kontakt@pbs.pl
www: 
www.pbs.pl
Izba  / Aktualności  / Wydarzenia  / Projekty  / Kontakty biznesowe  / Współpraca międzynarodowa  / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
           
Wykonanie strony: