•  

Opinie i stanowiska

Opinie i stanowiska


Stanowisko Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w zakresie konsultacji społecznych projektu RPO WP na lata 2014 - 2020


Stanowisko Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w zakresie konsultacji społecznych projektu ustawy o krajobrazie

Konsultacje RIGP

 


 

Konsultacje w sprawie założeń do ustawy deregulacyjnej przygotowywanej przez Ministerstwo Gospodarki

W toku spotkania, które odbyło się dnia 13/03 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Gdańsku, zarysowanych zostało szereg wątków problemowych, rozpoczynając od specyfiki funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw i problemów regulacyjnych w obszarze działalności portowej oraz infrastruktury towarzyszącej, aż po aspekty regulacji środowiskowych i elementy rozwiązań systemowych w sferze podatków czy ubezpieczeń społecznych.

Notatka podsumowująca  spotkanie członów Regionalnej Izby Gospodarczej z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Panem Mariuszem Haładyjem.

Notatka

 


Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Uwagi Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w stosunku do projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Projekt Strategii SRWP 2020

Raport z przebiegu konsultacji społecznych

Uwagi RIGP do Projektu SRWP 2020 (aktualizacja 22.06.2012)

Uwagi zespołu ekspertów RIGP dotyczące Projektu SRWP 2020 (aktualizacja 28.08.2012)

 


Ustawa o Prawie Wodnym

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zgłosiła swoje uwagi, opinie i propozycje szczegółowe dotyczące projektu ustawy Prawo Wodne. W odnośnikach poniżej mogą zapoznać się Państwo ze szczegółowymi uwagami RIGP w tej kwestii.

 

Załącznik 1 Poglądowa tabela symulacji opłat, w której założono 80% sprawność przemian energetycznych.

Załącznik 2 - Rozwiązania stosowane w obliczaniu opłat za wykorzystanie wody do celów energetycznych

Załącznik 3 - Opłaty za użytkowanie wody w krajach Unii Europejskiej.

Załącznik 4 - Uwagi w świetle ogólnie przedstawionych założeń do projektu ustawy Prawo Wodne. Zakres przedmiotowy i podmiotowy projektowanej regulacji.

 


Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii

W związku z zaprezentowanym niedawno przez Ministerstwo Gospodarki projektem ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza przeprowadziła konsultacje społeczne.

Powołany do tego celu specjalny Zespół Roboczy oraz Komisja Energetyki przygotowała specjalny dokument zawierający uwagi do projektu ustawy o OZE. 

Uwagi RIGP do projektu ustawy OZE

 


Strategia Rozwoju Kraju 2020

Uwagi dotyczą szczególnie wrażliwego dla całego Pomorza obszaru związanego z gospodarką wodną i transportem śródlądowym. Kwestie rozwoju transportu śródlądowego powinny być istotnie ujęte w SRK 2020. Jest to obszar wymagający strategicznych działań. Inwestycje i rozwój świadomego gospodarowania zasobami wodnymi przy odpowiednim połączeniu mogą stanowić wiele korzyści dla kraju. Zarówno korzyści dla obszarach bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, transportu śródlądowego, energetyki wodnej, rozwiązania problemów związanych z deficytem wody w kraju. Wszystkie te zagadnienia zgodne są z unijnymi wytycznymi i detektywami (dyrektywa przeciwpowodziowa, zobowiązania OZE, konwencja AGN o śródlądowych drogach wodnych).

Uwagi do Strategii Rozwoju Kraju 2020

 


Tezy wypracowane po konferencji ECOdialog

Tezy wypracowane po konferencji ECOdialog

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: