•  

Ogólnopolska Konferencja Prawa Ochrony Środowiska

Ogólnopolska Konferencja Prawa Ochrony Środowiska


Już 25 maja 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Prawa Ochrony Środowiska, której patronem medialnym jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

Jej głównym założeniem będzie przybliżenie tematu odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii w trzech różnych ujęciach - biznesowym, prawnym, a także pod kątem innowacji.

Konferencja przyjmie charakter forum wymiany myśli na tematy związane z ochroną środowiska i rozwojem wszelkich źródeł energii, jednak bez faworyzowania jakichkolwiek rozwiązań i narzucania tez na ich temat.

Organizatorem wydarzenia jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk, które w swoim dorobku ma m.in. cyklicznie odbywającą się Ogólnopolską Konferencję Prawa Morskiego oraz pięć edycji Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Sportowego. Planowany jest podział konferencji na trzy główne panele tematyczne zapewni przejrzystość i przystępność prowadzonego dyskursu. 

Agenda wydarzenia przewiduje wystąpienia poświęcone:

- tworzeniu uwarunkowań finansowych i prawnych dla utrzymania istniejących obiektów oraz rozwoju branży małych elektrowni wodnych;

- miejscu ciepłownictwa w polityce energetycznej Polski;

- opodatkowaniu eko-elektrowni.

Uczestnikami konferencji, obok specjalistów z dziedziny prawa energetycznego i prawników-praktyków, będą też przedsiębiorcy zajmujący się innowacjami w dziedzinie energii odnawialnej, a także przedstawiciele władz i organizacji pozarządowych.

Szczegółowa agenda oraz informacje o Partnerach i Komitecie Organizacyjnym będą na bieżąco pojawiać się na stronie wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: