•  

Nowy projekt stażowy

Nowy projekt stażowy


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zaprasza przedsiębiorców, do udziału w projekcie stażowym. Projekt przewiduje staże zawodowe dla 610 uczniów z Województwa Pomorskiego w ramach projektu pozakonkursowego „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych". 

Projekt realizowany będzie od sierpnia 2017 roku i potrwa do końca marca 2018 roku.

W ramach projektu zapewniamy uczniom wysokiej jakości staże i praktyki w pomorskich przedsiębiorstwach w czterech kluczowych obszarach: budownictwo, ICT, logistyka oraz turystyka. Rekrutację do projektu prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020).

Najważniejsze informacje o projekcie:

- długość praktyki/stażu dla jednego ucznia: 150 godzin,

- wynagrodzenie dla ucznia (płatne po odbyciu 150 godzin praktyki/stażu): 900 zł netto, 

- na czas praktyki/stażu uczniowi zostanie zapewnione m.in.: 

• szkolenie BHP i PPOŻ, 

• opieka pracownika zakładu, 

• ubezpieczenie zdrowotne, 

• ubezpieczenie od NNW, 

• w przypadku dojazdów do pracodawcy – zwrócony zostanie koszt biletów, 

• odzież robocza (stosownie do zakresu wykonywanej pracy).

W ramach projektu poszukujemy miejsc dla praktykantów wśród pomorskich firm w następujących zawodach:

technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik żywienia, technik logistyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik cyfrowych procesów graficznych.

Miejsca praktyk: Kartuzy, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Malbork, Lębork, Wejherowo. 

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt: Ewelina Willa kom: 665 771 277, e-mail: e.willa@rigp.pl  

więcej informacji o projekcie (tutaj)

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: